Personvern ved kjøp av ny bil

Moderne biler lagrer og behandler store mengder opplysninger. Noen av dem er personopplysninger. Det er svært viktig at bilkjøpere er kjent med, og godtar en slik innsamling. Nå er det utformet et skjema som kan bedre dette.

Bilprodusentene ønsker å bruke de lagrede opplysningene for å kunne lage enda bedre og sikrere biler, mens verkstedene ønsker å bruke dem for å kunne reparere bilen på en sikker og effektiv måte. For å hjelpe bilkjøperne til å få bedre informasjon om og oversikt over hvilke opplysninger deres nye bil vil samle inn, har Norges Bilbransjeforbund nå utformet et eget standardskjema som både forhandleren og bilkjøperen går gjennom og underskriver på. Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med Datatilsynet, og fungerer som en bransjenorm.

Viktig med informasjon

- Dagens biler samler inn og behandler masse informasjon. Dataene brukes til å lage enda bedre biler og gjør reparasjoner enklere. Men det er viktig at bileiere er kjent med datainnsamlingen og kan ta et klart standpunkt til denne innsamlingen. Betryggende ivaretakelse av kundenes personvern er viktig for våre medlemsbedrifter, sier Anna Elisabeth Nordbø, advokat i Norges Bilbransjeforbund.

På skjemaet kommer det frem hvilke data som samles inn fra bilen og hvordan disse behandles. Ved kjøp av bil skal skjemaet gjennomgås og signeres av kunden.

Bør legges ved alle salgskontrakter

- Vi har hatt et meget godt samarbeid med Datatilsynet under utviklingen av denne bransjenormen, som bør signeres og legges ved enhver salgskontrakt. På denne måten gis bileieren informasjon i og kunnskap om hva bilen samler inn av opplysninger – ikke minst personopplysninger – og kan vurdere om de ønsker dette eller ikke, sier Nordbø.

Skjemaet finner dere på Norges Bilbransjeforbund sine nettsider

11