Hvor mye overvåking er det lov å gjøre på en arbeidsplass, og hvor mye må man tåle?

Sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet har vi laget en veileder om kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

Virksomheter som innfører kontrolltiltak må følge flere regelverk samtidig. Denne veilederen skal gjøre det enklere å etterleve alle kravene samtidig, og supplerer på den måten supplerer den veiledningen vi allerede har på området.

Trygt eller ubehagelig?

Overvåkingskameraer, GPS-målere for sjåfører, id-kort som forteller når du kommer og går. Det kan være mange ulike begrunnelser for å sette i gang kontrolltiltak og overvåking. Og konsekvensene for de ansatte kan oppleves både negative og positive. Noen føler overvåking som trygghet, mens andre føler at det er krenkende og fører til uheldig stress.

Personvern også på jobb

Kontroll og overvåking av ansatte handler i hovedsak om to motstridende interesser på arbeidsplassen: arbeidsgiverens ønske om og behov for kontrolltiltak og arbeidstakerens arbeidsmiljø og personverninteresser. Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på personvern og privatliv — også på jobb.

For ledere

Veilederen er skrevet for deg som er leder eller arbeidsgiver, men den er også aktuell for verneombud, tillitsvalgte, personvernombud, arbeidstakere og andre som arbeider med personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen. Den gir svar på vanlige spørsmål om arbeidsgiverens ansvar, plikter og muligheter når det innføres kontrolltiltak.

Personvern på arbeidsplassen

Hvor mye kontroll og overvåking har arbeidsgiveren lov til å gjennomføre overfor sine ansatte? Og hvilke rettigheter har de ansatte?

Personvern på arbeidsplassen