- Nyttig og viktig strategi for personvern i samferdselssektoren

Det lagres stadig mer data om reisende og deres bevegelsesmønster, noe som kan utfordre personvernet. Datatilsynet har derfor laget en strategi som viser hva vi mener om ulike fremtidige løsninger, og hvordan vi skal påvirke utviklingen for å sikre folks personvern på en best mulig måte.

Strategien ble lansert i forbindelse med et møte i Mobilitets- og teknologirådet som er opprettet av samferdselsministeren. Samferdselsministeren er positiv til Datatilsynets nye strategi.

– Dette er både viktig og til riktig tid. Det legger til rette for en fantastisk utvikling av teknologiløsninger i transportsektoren. Det er bra at Datatilsynet følger opp og bidrar til klarere rammer for utviklingen innenfor grensene personvern setter, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da strategien ble lansert.

- Digitalisering og autonomi vil fremover gi retning for en rask og omfattende teknologisk utvikling i transportsektoren. Mange av løsningene er avhengige av å samle inn og bruke data om våre bruksmønstre og våre behov. Det betyr at hensynet til godt personvern må ivaretas av alle aktører, og bygges inn i løsningene. Strategien som Datatilsynet la frem i dag gir et godt grunnlag for å finne gode løsninger på de konkrete utfordringene fremover, sa Solvik-Olsen.

Les hele pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet (på regjeringen.no)

Les mer om og last ned strategien fra Datatilsynet