Forslag til ny personopplysningslov på høring

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag til ny personopplysningslov på høring. Den nye loven skal gjennomføre EUs personvernforordning i norsk rett.

Forslaget bygger på EUs nye personvernforordning og vil føre til et mer enhetlig regelverk i Europa. Det vil dermed bli enklere både for personer og bedrifter å forholde seg til lovgivning i, og til å få gjort sine rettigheter gjeldende i, hele EU/EØS. Regelverket er også bedre tilpasset den teknologiske utviklingen.

Les mer

Pressemelding med oppsummering (regjeringen.no)

Selve høringen om utkast til ny personopplysningslov - høringsbrev og høringsnotat (regjeringen.no)