Forslag til ny personopplysningslov - høringsfristen er passert

Justis- og beredskapsdepartementet sendte i sommer et forslag til ny personopplysningslov på høring. Den nye loven skal gjennomføre EUs personvernforordning i norsk rett. Høringsfristen gikk ut 16. oktober 2017.

Forslaget bygger på EUs nye personvernforordning og vil føre til et mer enhetlig regelverk i Europa. Det vil dermed bli enklere både for personer og bedrifter å forholde seg til lovgivning i, og til å få gjort sine rettigheter gjeldende i, hele EU/EØS. Regelverket er også bedre tilpasset den teknologiske utviklingen.

Les Datatilsynets omfattende høringssvar som ble leveret i oktober her.

Les mer:

Pressemelding med oppsummering (regjeringen.no)

Selve høringen om utkast til ny personopplysningslov - høringsbrev og høringsnotat (regjeringen.no)

Nye personvernregler i 2018

I løpet av 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018