Mange må melde avvik etter stor datalekkasje

Flere medier har de siste dagene beskrevet at norske virksomheters sensitive persondata har vært tilgjengelige i søkemotorer. Virksomhetene som er rammet må melde fra til Datatilsynet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurderer at publiseringen skyldes en endring Microsoft har gjort i hvilke kilder søkemotoren Bing bruker når den indekserer. Dette ser ut til å ha resultert i at innholdet på maskingenererte, personlige direktelinker har endt opp søkbare i Bing, skriver NSM på sine sider.

Datatilsynet har allerede fått inn flere avviksmeldinger.

ꟷ Alt tyder på at dette er en sak med stort omfang. Nå er det viktig at virksomheter som er rammet melder inn avvik til Datatilsynet og at de sørger for å rydde opp og lukke avviket umiddelbart, sier Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon.

ꟷ Vi vil starte undersøkelse i to retninger: Microsofts rolle, og virksomhetene som har lekket data. Vi vil også behandle de avvikssakene som har kommet inn, sier han.

Virksomhetene som har har ansvar for personopplysningene som er gjort søkbare, kan bruke Bing webmaster tools for å få resultatene avindeksert.