Konkurranse - "Innebygd personvern i praksis 2017"

Datatilsynet inviterte høsten 2017 alle med en løsning, applikasjon eller et system som er utviklet med prinsippene for innebygd personvern til å delta i konkurransen "Innebygd personvern i praksis". Påmeldingsfristen er nå utløpt. Vinneren kåres på et arrangement på Nasjonalbiblioteket 5. mars.

Målet med konkurransen er å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av prinsippene for innebygd personvern. Vi ønsker bidrag som viser at innebygd personvern sikrer den enkelte brukers personvern, og dere bør lese vår veiledning om programvareutvikling med innebygd personvern. Bidraget må selvsagt også ivareta alle krav til informasjonssikkerhet. 

Det er første gangen Datatilsynet arrangerer en slik konkurranse. Den er inspirert av en tilsvarende konkurranse som gjennomføres av Datatilsynet i Katalonia (Spania). 

Hva slags bidrag ønsker vi? 

Vi ønsker løsninger med funksjoner som ivaretar personvern. Det kan være løsninger, applikasjoner eller system som gjør det enkelt for brukerne å ivareta eget personvern, som for eksempel ivaretar retten til innsyn, informasjon og retting eller som sørger for at personopplysninger slettes når de ikke lenger trengs.

Hvem kan delta i konkurransen?

Alle virksomheter, utviklere, forskere eller studenter som alene eller i fellesskap har utviklet en applikasjon eller teknologisk løsning som er et godt eksempel på hvordan innebygd personvern kan brukes. 

Konkurranseregler og jury

Bidrag vurderes av en jury ut fra fastsatte konkurranseregler og kriterier.
Juryen består av Lillian Røstad, Dag Wiese Schartum, Maria Bartnes, Torgeir Waterhouse og Datatilsynets representanter Veronica Jarnskjold Buer og Martha Eike. I regelene finner dere en presentasjon av juryen, informasjon om hva som skal sendes inn, hvor det skal sendes og kriteriene juryen vil vurdere bidragene utfra.  

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen var 1. desember 2017. Vinneren kåres på et arrangemenet på Nasjonalbiblioteket 5. mars 2018. 

Premie

Vinneren kåres av en jury. Det beste bidraget får en utmerkelse. Dersom det beste bidraget kommer fra en student tilknyttet institusjoner for høyere utdanning i Norge premieres det i tillegg med 20 000 norske kroner.

Spørsmål? 

Premieutdeling
"Innebygd personvern i praksis" 2017

Det blir innledning om innebygd personvern, prisutdeling og presentasjon av vinneren. Meld deg på hvis du er nysgjerrig på hva innebygd personvern er og hvordan det kan brukes i praksis. 

13