EUs arbeidsgruppe for personvern sender tilbake kommisjonens utkast til Privacy Shield

Artikkel 29-gruppen mener at EU-kommisjonen må jobbe videre med det foreslåtte avtaleverket for utveksling av personopplysninger mellom Europa og USA før gruppen kan stille seg bak et utkast.

Selv om Artikkel 29-gruppen mener Privacy Shield er en betydelig forbedring fra det nå ugyldige Safe Harbor-rammeverket, har gruppen fortsatt såpass store innsigelser at den har gått til det skritt å be Kommisjonen forbedre utkastet.

Artikkel 29 sier Privacy Shield-avtalen er generelt uklar («an overall lack of clarity»), og at det er sentrale personvernprinsipper som glimrer med sitt fravær i teksten. Blant annet etterlyser de prinsippet om dataminimalisering, som i korte trekk går ut på at man alltid skal gå inn for at færrest mulig data skal lagre kortest mulig. Individets beskyttelse mot automatiserte avgjørelser og premisset om formålsbegrensning er andre viktige personvernprinsipper gruppen ikke finner tilbake til i Kommisjonens utkast.

Gruppen mener likevel at Privacy Shield er et stort skritt fremover fra Safe Harbor når det gjelder hvordan avtaleverket takler spørsmål om nasjonale sikkerhetstjenester og deres tilgang til personopplysninger. Den er også positiv til at Privacy Shield introduserer en ombudsordning som de mener vil styrke europeeres rettigheter i møte med amerikanske etterretningstjenester.

Artikkel 29-gruppens uttalelse (pdf)

6