EU-kommisjonen avduker den nye avtalen om overføring av opplysninger til USA

I dag kom lovtekstene som vil utgjøre det nye rammeverket for overføring av personopplysninger fra Europa til USA, det såkalte EU-US Privacy Shield.

Rammeverket vil gjelde for alle virksomheter som yter tjenester i EU, og det vil trolig også bli tatt inn i EØS-avtalen.

Her er hovedpunktene i det nye avtaleverket:

  • Nye krav til virksomheters håndtering av personopplysninger
  • Regler for amerikanske myndigheters innsyn
  • Ombudsmannsordning
  • Ny klagemekanisme
  • Ordinær klagehåndtering

Nye krav til håndteringen av personopplysninger

Før et firma kan delta i den nye ordningen, må de vise hvordan de har tenkt å etterleve prinsippene i avtalen. Dette kravet blir skjerpet i forhold til det tidligere regelverket. Samtidig blir det innført årlige kontroller av virksomheter som tar del i privacy shield-ordningen. Det blir også en ordning for resertifisering.

Amerikanske myndigheters innsyn

Den nye avtalen fører med seg regler for amerikanske myndigheters muligheter for innsyn i europeiske borgeres personopplysninger. I tillegg til disse innstrammingene, skal også det amerikanske handelsdepartementet levere årlige rapporter om etterlevelsen av avtalen.

Ombudsmann

En ombudsmannsordning opprettes for å granske hvordan klager er behandlet. Ombudsmann-stillingen knyttes til det amerikanske utenriksdepartementet.

Ny klagemekanisme

En uavhengig voldgiftsordning opprettes, medmedlemmer fra Europa og fra USA. Klagepanelet skal ha tre medlemmer, som velges fra en pool av oppnevnte personer. Ordningen er gratis for klagerne. Firmaer som håndterer personopplysninger på basis av den nye avtalen blir pliktige til å behandle klager innen en gitt frist, og oppfølging av klager garanteres av det amerikanske handelsdepartementet. Det skal gjøres en årlig gjennomgang av om klageordningen fungerer.

Nå kommer en komité bestående av representanter fra medlemslandene til å bli konsultert, og Artikkel 29-gruppen, EUs arbeidsgruppe for personvern, skal få gi sin mening, før det tas en endelig beslutning. Artikkel 29-gruppen tar mål av seg til å uttale seg i april. I mellomtiden gjør USA de nødvendige forberedelser for å innføre det nye rammeverket, inkludert den nye ombudsordningen, skriver EU-kommisjonen i sin pressemelding.

Les mer her (ekstern lenke)

 

5