Datatilsynets reaksjon mot Mona Lisa Huset blir opprettholdt

Datatilsynet ga restauranthuset 150 000 kroner i overtredelsesgebyr i 2015. Etter behandling i Personvernnemnda blir avgjørelsen stående.

Restaurantene i Mona Lisa Huset klaget på vedtaket fra Datatilsynet som slo fast at de hadde ulovlig kameraovervåkning, men nemnda opprettholdt avgjørelsen.

Tilsynets medarbeidere fant på kontroll i 2015 tilfeller av kameraovervåking mange steder i restauranthuset. Datatilsynet har ikke sett tilsvarende grove saker.

- Grove tilfeller av skjult kameraovervåking på Mona Lisa Huset (2015)

Personvernnemnda slår i sitt vedtak fast at så omfattende kameraovervåking som ble funnet på Mona Lisa Huset innebærer at grunnleggende personvernhensyn blir krenket.

Les personvernnemndas vedtak  (personvernnemnda.no)

6