Bjørn Erik Thon utnevnt til nytt åremål som direktør i Datatilsynet

Kongen i statsråd har i dag utnevnt direktør Bjørn Erik Thon til stillingen som direktør i Datatilsynet. Thons andre åremålsperiode løper fra august i år.

─ Jeg takker for tilliten og er stolt, glad og veldig motivert for å lede Datatilsynet videre. Med 45 dyktige kollegaer på laget gleder jeg meg til de neste seks årene, sier Bjørn Erik Thon.

─ Datatilsynet gjør nå viktige forberedelser til at EUs nye personvernlovgivning trer i kraft om to år. Dette arbeidet er viktig for Datatilsynet og alle virksomheter i Norge, som skal følge reglene når de trer i kraft i 2018. Vi skal også ligge i forkant i teknologiutviklingen og vite hva som ligger rundt neste sving. Å sørge for at teknologiutviklere bygger personvern inn i løsningene, såkalt innebygd personvern, blir også viktig i årene som kommer, sier Thon.

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden 2010 og er jurist fra Universitet i Oslo. Thon var forbrukerombud i perioden 2000 til 2010.

6