Datatilsynet har fått ny avdelingsdirektør

Den 1. desember tiltrådte Jørgen Skorstad stillingen som avdelingsdirektør i Datatilsynet. Han skal ha overordnet ansvar for det juridiske arbeidet.

Skorstad har jobbet hos oss i 11 år. Han går fra en stilling som fagdirektør og gruppeleder, og har bred erfaring med det juridiske arbeidet i tilsynet. Han har tidligere studert juss og fransk.

Om stillingen

Den nye avdelingsdirektøren skal være en pådriver for effektiv saksbehandling og at vårt juridiske arbeid har høy kvalitet. Stillingen innebærer blant annet utvikling av retningslinjer og rutiner, sikring av enhetlig praksis og kvalitet. Avdelingsdirektøren inngår dessuten i ledergruppen vår, og er ansvarlig for to fagavdelinger med særlig ansvar for personvern i justissektoren, finanssektoren, arbeidslivet og veiledningsarbeidet vårt. Også utvikling av og deltagelse i vårt internasjonale arbeid ligger under stillingens ansvarsområde.

En særlig utfordrende oppgave fremover blir dessuten å forberede Datatilsynet og norske virksomheter på det nye europeiske personvernregelverket som trer i kraft i mai 2018. Dette arbeidet vil Skorstad naturligvis bli en sentral del av.

2