Georg Apenes er død

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Georg Apenes er gått bort. Apenes var direktør i Datatilsynet i perioden 1989-2010. 

Georg Apenes har hatt stor betydning for personvernet i Norge. Det var han som i praksis etablerte personvernet som et viktig nasjonalt anliggende her i landet. Hans prinsipielle holdninger og retoriske kraft var høyt respektert i alle miljøer. 

Georg var også høyt respektert og verdsatt av sine medarbeidere. Han var en inkluderende, flott, varm og raus mann.

Kombinasjonen juridisk utdanning og erfaring, journalistisk praksis og erfaringene fra politikk på nasjonalt nivå gav Georg en kompetanse som var skredderskydd for å kunne stå i bresjen for beskyttelsen av personverninteressene. Det var imidlertid Georgs sterke intellektuelle evner, hans integritet, hans grunleggende verdisyn, styrke og synlighet som var de aller viktigste grunnene til at han skulle sette så sterke spor.   

5