Personopplysninger i gamle mobiler

Datatilsynet vil endre avfallsforskriften for å forhindre at personopplysninger kommer på avveier når gamle mobiler leveres til gjenvinning.

Telefoner som sendes til gjenvinning kan i verste fall være en kilde til ID-tyveri. Det er fordi personopplysninger på mobiler og annen elektronikk inneholder personopplysninger som bilder, meldinger, e-poster og lagrede passord.

Kommuner og forhandlere av EE-produkter har plikt til å ta imot gamle mobiltelefoner, datamaskiner og annen elektronikk. Det er derfor veldig viktig at utstyret sikres på en betryggende måte slik at disse opplysningene ikke kommer i hendene til uvedkommende. Av den grunn pålegger avfallsforskriften kommunene og forhandlerne å lagre avfallet på en trygg måte.

Når kommunene og forhandlerne gir fra seg avfallet til gjenvinning, er det i dag usikkert hva som skjer med utstyret. De kan velge å gi avfallet til godkjente returselskaper som har en plikt til å lagre avfallet sikkert. Avfallsforskriften åpner imidlertid for at også andre aktører kan motta avfallet. Disse aktørene har ikke plikt til å beskytte utstyret på samme måte. Dermed øker sjansen for at kriminelle kan skaffe seg tilgang til utstyret. Datatilsynet kjenner til at denne typen kan være en inngangsport til ID-tyveri.

– Vi mener at forbrukere må kunne være trygge på at gamle mobiler håndteres på en god måte. Hvis ikke er det bedre å ikke levere fra seg mobilen. Dette taper samfunnet på, siden mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr inneholder verdifulle metaller og mineraler som kan gjenbrukes, sier Tobias Judin, rådgiver i Datatilsynet.

Datatilsynet ønsker derfor å lukke smutthullet i avfallsforskriften. Samtidig er det viktig at det blir ført tilsyn med reglene, og at noen har ansvar for at personopplysningene slettes på en trygg måte.

Det er Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet som skal ta stilling til forslaget.

5