Lukk

Når får vi ny personopplysninglov?

Les mer

Stortinget vedtok i mai 2018 en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.
Innholdet på våre nettsider er nå i tråd med den nye personopplysningloven som forventes å tre i kraft i løpet av juli måned.
Se Justis- og beredskapsdepartementet for nærmere informasjon om nøyaktig ikrafttredelsestidspunkt.

EUs personvernreform

Det er berre å venje seg til ordet forordning med det same. I løpet av 2018 vil den nye lovgivinga som kjem ut av EU sitt arbeid med personvernreform gjelde også i Noreg.

25. januar 2012 kom EU-kommisjonen med framlegg til ny personvernreform for unionen.

Reforma skulle ha to delar:

  1. ei generell forordning (lov) om vern av personopplysningar ved behandling og overføring av desse, samt
  2. eit direktiv som skal regulere myndigheitenes behandling av personopplysningar i straffesaker.

Som medlem av EØS og deltakar i Schengen-samarbeidet er kommisjonens framlegg til ny personvernlovgjevnad og relevant for Noreg. Den nye forordninga vil gjelde også i Noreg.

Dagens norske personvernlovgjevnad bygger på EUs personverndirektiv frå 1995. Datatilsynet er samd med kommisjonen i at den teknologiske utviklinga dei siste 17 åra tilseier at det er på tide å oppdatere gjeldande personvernlovverk for å sikre at det er tilpassa den digitale tida vi lever i no.

Frå direktiv til forordning

Medan eit direktiv har rom for tolking og opnar for visse nasjonale tilpassingar, gjeld ei forordning i sin originale tekst. Teksten blir per definisjon ei lov i alle medlemsstatar i det ho vert vedteken av EU. Dersom EU endar opp med å erstatte dagens personverndirektiv med ei forordning, slik kommisjonen har foreslått, vil dette redusere norske myndigheiters handlingsrom på personvernområdet.

Datatilsynet er difor svært oppteken av at Noreg tek aktiv del i den pågåande personverndebatten i EU, og ikkje ventar med å engasjere seg til etter at reforma er vedteken.

Les Datatilsynets høringsuttalelse fra 2012

Blei einige i 2015

EU-kommisjonen fremja sitt forslag til lovtekst tidleg i 2012. Parlamentet la til sine endringar i mars 2014. EU-kommisjonen, -parlamentet og -rådet må vedta den same teksten dersom forordninga skal bli vedteke.

Rådet handsama saka i juni 2015. 14. og 15. juni møttest justisministrane frå dei 27 EU-landa for å forsøke å lande nokre overordneda prinsipp for forordninga. I juni vil Rådet få den formelle mandatet til å forhandle med Kommisjonen og Parlamentet. Desse forhandlingane blir kalla trialogen. Dei tre partane blei einige i desember 2015.

Les meir:

EU-kommuisjonens temaside om forordningen (ec.europa.eu)

Personopplysningsloven med personvernforordningen

Den nye personopplysningsloven som er vedtatt i Norge er fremdeles ikke trådt i kraft (skjer 20. juli), men allerede nå er delen med nasjonale tilpasninger tilgjengelig på lovdata.no. 

Her finner dere personopplysningsloven med nasjonale tilpasninger (lovdata.no)

Her finner dere delen med hele personvernforordningen (Fortalen kommer imidlertid først, så dere må skrolle et stykke ned før dere finner artikkel 1)

Den offisielle personvernforordningen - General Data Protection Regulation (engelsk, pdf)