EU og USA er enige om rammene for overføring av personopplysninger

EU-kommisjonen har kommet til enighet med USA om rammene for overføring av personopplysninger.

Det nye rammeverket kalles «EU-US Privacy Shield» og erstatter Safe Harbor-avtalen. Det skal beskytte europeeres rettigheter når deres personopplysninger blir overført til USA, og gjøre det klart for virksomhetene som overfører eller tar imot personopplysninger hvordan de plikter å behandle opplysningene.

Den nye avtalen kommer som et resultat av EU-domstolens avgjørelse i oktober i fjor, da Safe Harbour-avtalen ble kjent ugyldig. Det nye rammeverket skal stille strengere krav til amerikanske selskaper som overfører data. Amerikanske Federal Trade Commission (FTC), som har ansvar for forbrukervern i USA, får større fullmakter til å oppfølging og kontroll med virksomheter.

Det er ennå ikke klart hvordan virksomheter skal forholde seg til det nye rammeverket i praksis. Dette kommer vi tilbake til når vi vet mer.

EU-kommisjonens pressemelding

8