Enighet om innholdet i forordningen

EU-institusjonene kom 15. desember 2015 til enighet om hva innholdet i EUs nye lovverk for personvern skal inneholde. Det nye regelverket vil ha større rekkevidde enn det gamle.

Forordningen vil også gjelde for Norge.

Selv om teksten er endelig vedtatt etter forhandlingene, blir den formelt vedtatt og publisert i løpet av mars 2016. Forordningen vil tre i kraft to år etter denne datoen.

Datatilsynet i Norge jobber nå, også i samarbeid med Justisdepartementet, med å identifisere de viktigste endringene i det nye regelverket. Vi ser på hvordan vi best kan formidle regelendringene til berørte, endre våre systemer og sørge for god oppfølging av personvernombudene. Endringene er omfattende, og Datatilsynet vil fremover bruke en betydelig andel av sine ressurser for å lære opp ansatte i det nye regelverket.

3