Datatilsynet snakker med ledende personvernpolitikere i Brussel

Den 16. og 17. mars er Datatilsynet i Brüssel for å snakke med ledende EU-politikere på personvernfeltet.

Blant de vi snakker med er Jan Phillip Albrecht, nestleder i LIBE-komiteen, som har ledet forhandlingene mellom Europaparlamentet og ministerrådet om personvernforordningen, som nå er i ferd med å bli formelt vedtatt i EU.

Formålet med Datatilsynets besøk i Brüssel er å få politikere og europeiske forbrukermyndigheter til å rette oppmerksomheten mot overvåkingsøkonomien, som vi belyser i vår rapport Det store datakappløpet.

– Internettøkonomien og annonseindustrien har blitt en ren overvåkingsøkonomi basert på handel med folks personopplysninger. Datatilsynet har gjennomført en undersøkelse som tydelig viser at folk ikke synes at det er greit å bli sporet på denne måten, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Google og Facebook dominerer dette markedet. I Norge og Europa er mediehus i ferd med å bygge opp sine egne plattformer for innsamling og analyse av brukeropplysninger. Dette gjør de for ikke å tape i konkurransen med utenlandske aktører.

– Europa må samle seg. Står vi sammen er det lettere å rette krav til bransjen som fungerer. Det er derfor viktig for Datatilsynet å bygge nettverk med sentrale aktører på personvernområdet i Europa, sier Bjørn Erik Thon.

16. mars:

09.00 – 10.30: Møte med The European Consumer Organisation (BEUC). Møtet avholdes på deres kontor i Rue d'Arlon, 80 Bte 1.

10.30 – 13.00: EU-delegasjonen: Datatilsynet presenterer rapporten «Det store datakappløpet» for det norske miljøet i Brüssel, dvs diplomater, nasjonale eksperter, de regionale kontorene, lobbyister etc.

14.00 – 15.00: Møte med politisk rådgiver Thomas van der Valk, som jobber for Sofie I’nt de Veld og Maaritje Schaake. Sophie in ’t Veld er medlem av LIEBE komiteen, møtet avholdes i EU-Parlamentet.

17. mars:

09.30 – 11.00: Møte med Paal Frisvold, partner og daglig leder for Geelmuyden Kiese Brussel. Han jobber med EU- og EØS-rådgivning gjennom policyformidling, strategiutvikling og politisk medvirkningsarbeid overfor europeiske og norske myndigheter. 

12.00 – 13.00: Møte med Jan Phillip Albrecht, rapportør på personvernforordningen, vice chair LIEBE komiteen. Møtet avholdes i EU-Parlamentet.

14.30 – 15.00: Møte med Kaja Kallas, medlem av ITRE komiteen (Committee on Industry, Research and Energy). Møtet avholdes i EU-parlamentet.

6