Dronekunstverk i Datatilsynets lokaler

Kunstner Anders Eiebakke har laget en måkeliknende drone til Datatilsynets lokaler. Kunstinstallasjonen setter spørsmålet om overvåking og fremtidsvisjoner på spissen.

Om prosjektet

Datatilsynets oppgave er å verne om grunnleggende individuelle rettigheter – retten til å ha et privatliv og til å hindre spredning av personlige opplysninger. Opphavet til idealene om at personlig informasjon skal hegnes om, går helt tilbake til 1700-tallets opplysningstid. I dagens høyteknologiske samfunn, ligger forholdene imidlertid mer til rette en noensinne for å spre og samle privat informasjon i enorme omfang.

Anders Eiebakke har interessert seg for problematikken i lang tid, og har siden 2008 arbeidet med droner. Siden da har han utviklet en egen, måkeliknende flygende drone med kamera, og en av Eiebakkes dronemåker henger nå fra taket i trappeløpet hos Datatilsynet.

Eiebakke sier at det pågående arbeidet med de måkeliknende dronene er et poetisk og maktkritisk prosjekt, og en kommentar til den pågående konflikten mellom sivilsamfunnet og militær sektor om definisjonsmakt, kontroll og tilgang til luftrom.

Om kunstneren

Anders Eiebakke (f. 1970) er utdannet billedkunstner fra Statens kunstakademi. Kunstprosjektet ved Datatilsynet omfatter også en videoinstallasjon som viser et landskap måken flyr over, fotografier, tekniske tegninger, flytekniske data samt kunstnerens første måkeskisse fra 2007.

Se bilder og les mer på prosjektsiden.

30