Personverndagen 2016: <br>– Internettøkonomien har blitt en ren overvåkingsøkonomi

Åtte av ti av synes det er ubehagelig at vi blir sporet på nettet for at markedsførere skal kunne tilpasse reklamen til oss. Nesten like mange vil heller ha reklame som ikke treffer, viser årets personvernundersøkelse.

Hvordan sporing av oss som nettbrukere har utviklet seg til å bli en ren overvåkingsøkonomi fundert på sterke kommersielle interesser var temaet da Teknologirådet og Datatilsynet for fjerde år på rad arrangerte et frokostmøte i anledning den internasjonale personverndagen 28. januar.

En lang rekke selskaper følger med på og samler informasjon om våre individuelle preferanser og vår atferd når vi bruker internett. Denne informasjonen blir kjøpt og solgt på store, internasjonale børser for at markedsførere skal kunne treffe best mulig med sine skreddersydde annonser. Våre private liv blir dermed i stadig større grad nærgående kartlagt av kommersielle aktører som er fullstendig ukjente for de fleste av oss.

Resultatene av en fersk undersøkelse fra Opinion, som vi har fått gjennomført i anledning den internasjonale personverndagen, gir et innblikk i hva nordmenn tenker om denne overvåkingsøkonomien. Nesten halvparten av dem som oppgir at de føler ubehag ved sporing og likevel bruker gratistjenester, oppgir at de gjør dette rett og slett fordi det er vanskelig å finne alternativer som ikke utnytter personopplysninger.

– Internettøkonomien har blitt en ren overvåkingsøkonomi basert på handel med folks personopplysninger. Tallene fra undersøkelsen viser tydelig at folk ikke synes at det er greit å bli sporet på denne måten, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

- Hele tre av fire oppgir at de ville ha valgt tilfeldig reklame, fremfor direkte rettet reklame som baserer seg på nærgående kartlegging av hver enkelt. Dermed rokkes hele fundamentet til den industrien som nå har etablert seg, fortsetter han.

I anledning personverndagen lanserte vi en rapport som, tillegg til tallene fra undersøkelsen, gir en kort introduksjon til overvåkingsøkonomien. Vi forklarer de teknologiske trendene og forretningsmodellene som ligger bak, og viser hvordan de ulike aktørene kjøper og selger våre personopplysninger.

Til slutt i rapporten beskriver vi de prinsipielle personvernutfordringene ved overvåkingsøkonomien, og gir noen bud på hvordan et nytt europeisk personvernregelverk kan bidra til å håndtere disse utfordringene i årene fremover.

Les hele rapporten Personvern – tilstand og trender 2016 (pdf)

Se hele frokostmøtet i opptak....eller en tre minutters kortversjon med noen av høydepunktene.

Temaet for personverdagen 2016 var en oppfølging av rapporten Det store datakappløpet, som ble lansert av Datatilsynet i november 2015.

2