Enighet om ny personvernforordning

Medlemslandene er blitt enige om hva EU-rådets forslag til forordning skal være.

I praksis vil det si at EU-kommisjonen, Europaparlamentet og EU-rådet har nå utformet sine respektive utkast til forordning, og at de kan begynne å forhandle seg frem til en omforent tekst ut ifra sine posisjoner.

Forhandlingene begynner allerede 24. juni.

Se pressemelding fra Rådet her

Når landene nå er enige, kan det være realistisk å forvente en endelig avgjørelse tidlig høst.

2