Aktuelle nyheter 2016

 • Ny dom fra EU-domstolen om felles behandlingsansvar

  EU-domstolen avsa denne uken en dom som har konsekvenser for alle nettsteder som bruker Facebooks Like-knapp og liknende plugins.

 • ICO varsler overtredelsesgebyr på 99 millioner pund til Marriott International Inc.

  Det britiske Datatilsynet (Information Commissioner’s Office, ICO) har varslet Marriott International Inc. om at det vil ilegge virksomheten et overtredelsesgebyr på 99 millioner pund. Bakgrunnen er en sikkerhetshendelse som Marriott meldte til ICO i november 2018.

 • ICO varsler overtredelsesgebyr på 183 millioner pund til British Airways

  Det britiske Datatilsynet (Information Commissioner’s Office, ICO) har varslet British Airways om at det vil ilegge virksomheten et overtredelsesgebyr på 183,4 millioner pund. Bakgrunnen er en sikkerhetshendelse som British Airways meldte til ICO i september 2018.

 • Datatilsynet var vertskap for internasjonalt seminar om bindende virksomhetsregler (BCR)

  I juni var Datatilsynet vertskap for et to-dagers seminar om bindende virksomhetsregler, med deltakere fra andre datatilsynsmyndigheter i EØS (det europeiske økonomiske samarbeidsområde).

 • Høyre får irettesettelse for behandling av personopplysninger i valgkamp

  I 2013 behandlet partiet Høyre personopplysninger for å målrette politisk budskap til enkeltpersoner ved bruk av en applikasjon, «Dugnad». Behandlingen av personopplysningene er i strid med personvernforordningen. Datatilsynet utsteder irettesettelse.

 • Datatilsynets spor på Sikkerhetsfestivalen 2019

  Sikkerhetsfestivalen arrangeres for første gang i august. Der vil det bli mange gode foredrag, debatter og kunnskapsdeling på informasjonssikkerhetsfeltet. Datatilsynet er godt representert og har et eget spor om personvern og kunstig intelligens under festivalen.

 • Innspill til regjeringens strategi for kunstig intelligens

  Datatilsynet har nylig hatt møte med digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Vi la blant annet frem våre innspill til regjeringens strategi for kunstig intelligens (KI).

 • Målretting av politiske budskap

  I hvilken grad anvender norske politiske partier teknologi for å målrette politiske budskap i Norge? Vi har intervjuet representanter for de politiske partiene som er representert på Stortinget for å se nærmere på dette.

 • Møt Datatilsynet på Arendalsuka 2019

  Arendalsuka arrangeres i år fra 12. til 16. august, og Datatilsynet deltar på flere arrangementer. Kunstig intelligens og etikk, personvern i skolesektoren og målretting av digitale budskap er bare noe av det vi vil være med på å debattere.

 • Veiledningstelefonen får utvidet åpningstid

  Vi opplever stor pågang på vår veiledningstelefon. Fra og med 17. juni utvider vi derfor åpningstidene fra mandag til torsdag.

 • Rapportlansering og frokostseminar

  Datatilsynet lanserer rapporten "På parti med teknologien – digital målretting av politiske budskap i Norge" med et frokostseminar på Kulturhuset.

  Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi ber deg om å registrere deg i påmeldingsskjemaet.

 • Konkurranse - Innebygd personvern i praksis 2019

  Datatilsynet inviterer alle som har utviklet en løsning, applikasjon eller et system i tråd med kravene til innebygd personvern til å delta i konkurransen "Innebygd personvern i praksis". Vi har også en egen kategori for studenter, der premien er et stipend på 20 000 kr.

 • Erfaringer fra ett år med GDPR i Europa

  Innføringen av den nye personvernforordningen for ett år siden har økt bevisstheten om personvernrettigheter blant europeiske borgere. I Norge har dette betydd rekordmange varsler, et stort gebyr og langt mer forpliktende, internasjonalt samarbeid.  

 • De nordiske datatilsynsmyndighetene fortsetter sitt nære samarbeid

  Datatilsynet deltok denne uken på den årlige samlingen for datatilsynsmyndighetene i de nordiske landene. Det ble der vedtatt en erklæring om å fortsette, samt intensivere det nordiske samarbeidet.

 • Varsel om gebyr til Oslo kommune

  Datatilsynet har sendt varsel til Oslo kommune Utdanningsetaten om et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner. Varselet gjelder brudd på personopplysningssikkerheten i mobilapplikasjonen Skolemelding, en meldingsapp utviklet for bruk i Osloskolen.

 • Nei til elevregister

  I 2017 sette regjeringa ned eit utval som skulle sjå på skilnaden mellom kjønn i skuleprestasjonar og utdanningsløp, samt foreslå tiltak for å motverke slike skilnadar. No er utgreiinga komen, men Datatilsynet meiner forslaget om å etablere eit nasjonalt elevregister er dårleg fundert og at det har personvernkonsekvensar som langt overskrid ei eventuell nytte.

 • Kontroll med sentrale helseregistre

  Datatilsynet har gjennomført brevlige kontroller med en rekke sentrale helseregistre. Vi hadde særlig fokus på virksomhetens internkontroll, informasjonssikkerhetstiltak og de registrertes rettigheter.

 • Datatilsynet skal kontrollere kameraovervåking ved en rekke skoler

  Datatilsynet har sendt ut brev til flere kommuner og fylkeskommuner vedrørende kameraovervåking i skolen for å blant annet se nærmere på hva som ligger til grunn for denne overvåkingen

 • Personvern ved dåp og bryllup

  Den norske Kirke opplyser i dag at presten under dåpen ikke lenger vil spørre «Hva skal barnet hete?». Dette skyldes EUs nye personvernregelverk, GDPR.

 • Felles løft for informasjonssikkerheten i skolesektoren

  Datatilsynet samlet onsdag 20. mars en rekke private og offentlige aktører til en prat om utfordringer knyttet til sikringen av personopplysninger i skolen. Målet var å diskutere hvordan vi kan heve bevisstheten om viktigheten av god informasjonssikkerhet, samt å enes om noen konkrete tiltak vi kan jobbe sammen med i tiden fremover.

 • Endelig vedtak om gebyr til Bergen kommune

  Datatilsynet har sendt endelig vedtak til Bergen kommune om et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner. Tilsynet har vurdert at personopplysningssikkerheten i datasystemene som blir brukt i grunnskolen i kommunen har vært mangelfull.

 • Microdata.no vant pris

  Vinneren av Datatilsynets pris "Innebygd personvern i praksis 2018" ble Microdata.no – en tjeneste som fjerner personvernrisikoen ved forskning på mikrodata, samtidig som forskerne får raskere og langt rimeligere tilgang til dataene.

  Det ble også delt ut en studentpris til fem studenter fra Senter for Rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

 • Varsel om gebyr til Tolldirektoratet

  Datatilsynet har i dag varslet Tolldirektoratet om at de kan bli ilagt et overtredelsesgebyr på 900 000 kroner. Tilsynet mener etaten har brutt personopplysningsloven gjennom innsamling og bruk av opplysninger fra kameraer uten lov.

 • Retningslinjer for atferdsnormer og særskilte kontrollorganer er vedtatt av Personvernrådet

  Det europeiske personvernrådet (European Data Protection Board - EDPB) har nå vedtatt retningslinjer for atferdsnormer.

 • Høringssvar fra Datatilsynet: Forskrift om medisinske kvalitetsregistre

  Datatilsynet har i dag kommet med høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre.