Skriver til 110 virksomheter som overfører opplysninger til USA

Selskaper som har meldt fra til Datatilsynet om at de overfører data under Safe Harbor-beslutningen, vil de nærmeste dagene motta et brev fra oss med informasjon om hva de nå må gjøre.

Vi har i det siste fått mange spørsmål om hva selskaper skal gjøre nå som Safe Harbor-beslutningen ikke lenger gjelder. Derfor har vi sendt ut et brev til de litt over 100 bedriftene som har meldt fra til oss om at de overfører informasjon under Safe Harbor-beslutningen. I brevet informerer vi om hvordan de nå skal gå fram for å sikre at overføringene ikke skjer i strid med gjeldende regelverk.

Det korte svaret er at bedriftene nå må benytte EUs standardkontrakter.

Datatilsynet går ut fra at det er langt flere enn de 100 virksomhetene som har meldt fra til oss som overfører opplysninger til USA med grunnlag i Safe Harbor- eller trygg havn-avgjørelsen. I likhet med de som har meldt fra, er disse forpliktet til å finne et nytt rettslig grunnlag for sine overføringer.