WADA må sikre antidopingopplysninger de får tilsendt

Antidoping Norge kan ikke utlevere personopplysninger om medisinsk fritak til WADA ved hjelp av det internasjonale datasystemet ADAMS før dette systemet sikres bedre.

Stiftelsen Antidoping Norge søkte i 2014 om en endring av konsesjon for behandling av personopplysninger. Antidoping Norge må inngå en standardavtale for utveksling av informasjon med WADA før slik informasjon kan overføres, ifølge Datatilsynet.

- Dagens system for internasjonal samhandling i antidopingarbeidet mangler sikker autentisering. Det å bare bruke brukernavn og passord i et slikt system er ikke godt nok, forklarer Helge Veum i Datatilsynet.

Sterk autentisering krever for eksempel bruk av kodebrikke, engangspassord sendt på SMS eller et digitalt sertifikat.

Samtykke ikke nok

Datatilsynet har også vurdert om fritakene om overføring av personopplysninger til utlandet i personopplysningsloven kan brukes. Idrettens regelverk sier at utøvere selv godkjenner at medisinsk informasjon gjøres kjent i WADAs ADAMS-register. Datatilsynet mener imidlertid at et slikt samtykke ikke er så frivillig som personopplysningsloven forutsetter. Det er heller ingen folkerettslig avtale som krever at en slik overføring må skje.

Utøvere kan ha interesse av at personopplysninger overføres for at de ikke skal rammes av dopingbestemmelsene, men en slik bestemmelse kan bare brukes i enkeltsaker og ikke til å overføre informasjon om en stor gruppe mennesker.

Behov for standardavtale

Datatilsynet kan allikevel tillate en slik overføring hvis WADA kan garantere at personopplysningene ikke kommer på avveier. Derfor kan Antidoping Norge få fornyet konsesjon dersom de inngår en standardavtale med WADA som Datatilsynet kan godkjenne. En forutsetning for å godkjenne en slik avtale vil være bedre sikkerhet i ADAMS.

 

Les hele konsesjonsbrevet her (pdf)