Spennende nyheter på Dubestemmer.no

Du bestemmer er en nettressurs som skal lære opp barn og unge (og voksne) i personvern og nettvett. Nettstedet inneholder artikler, historier fra virkeligheten, diskusjonsoppgaver og filmer. Mye av innholdet er nå oppdatert og nytt innhold er lagt inn.

I vinter ble det gjennomført en undersøkelse blant brukerne av nettstedet dubestemmer.no. De ble blant annet spurt om hva de trenger mer av for å undervise i personvern og nettvett. Svaret som gikk igjen var flere filmer, flere oppgaver og flere eksempler. Dette er det nå tatt hensyn til, og nettsidene inneholder masse flunkende nytt og oppdatert innhold.

Uønskede hendelser

For å bedre dekke hendelser og situasjoner som er relevante for barn og unge, har temasidene om digital mobbing skiftet navn til ”Uønskede hendelser”. Her finnes fortsatt informasjon om mobbing og krenkelser, men sidene er utvidet med nytt innhold om hatprat, utpressing og andre uønskede hendelser som blant annet kommer av spredning av personlig informasjon. Temasidene har fått påfyll av faktabokser, historier fra virkeligheten, oppgaver og ikke minst, to nye filmer.

Nye og oppdaterte sider for voksne

Sidene for voksne er også oppdatert og fylt på. Lærere og andre profesjonelle voksne har fått en egen side, med tips til gjennomføring av undervisning eller prat med de unge. Siden inneholder oversikt over nyttige ressurser, relevante artikler og tips til godt hjem-skolesamarbeid.

Det er dessuten en økende etterspørsel etter informasjon og kunnskap fra foreldre om personvern og nettvett. Derfor er det laget en egen side for foresatte. På denne siden er det en oversikt over instanser som kan bistå med hjelp, forslag til diskusjonsspørsmål til foreldremøter og oversikt over nyttige artikler og ressurser som kan hjelpe foresatte til å bli både bedre veiledere og rollemodeller innen nettvett.

Til slutt er det opprettet en egen side for skoleeiere og skoleledere. Aktørene i prosjektet mener det er viktig med et helhetlig arbeid med digital dømmekraft i skolen, og har laget en side som skal bistå skoleeiere og skoleledere med å gi alle elever opplæring i nettvett.

Lurer du på hvordan Du bestemmer-prosjektet oppstod, eller hvem som står bak, kan du lese oppdatert informasjon på Om Du bestemmer.

Trykte undervisningshefter

I undersøkelsen ble det også spurt om prosjektet skulle slutte å sende ut trykte hefter, men det sa 61 prosent seg lite enige i. Det er derfor laget nye hefter i løpet av sommeren, med oppdatert innhold, oppgaver og illustrasjoner. Siden juni er det allerede sendt ut 25.000 hefter på bestilling fra ulike skoler og andre instanser som jobber med barn og unge.

Bestill hefter på dubestemmer.no

Hva synes dere?

Dersom dere har ris eller ros hører vi gjerne fra dere. Alle tilbakemeldinger mottas med takk til:

Vi håper dere er fornøyd med resultatet!

Du bestemmer-prosjektet drives i samarbeid mellom Senter for IKT i Utdanningen og Datatilsynet.