Rosenborg har fått konsesjon for sin scout-database

Rosenborg kan registrere opplysninger om andre klubbers spillere, men de som registreres har rett til innsyn i mye.

Rosenborg Ballklubb søkte i 2014 om konsesjon til å behandle personopplysninger om spillere som kan være aktuelle for klubben i en såkalt scout-database. En slik konsesjon er gitt, men Rosenborg har fått delvis avslag på søknaden om unntak fra informasjonsplikten.

Ikke unntak fra innsynsretten

Klubben opplyste i søknaden om at de registrerte ikke vil bli informert om at det blir samlet inn informasjon om dem i databasen. Hvis det at Rosenborg er interessert i en spiller blir offentlig, kan også den prisen spillerens klubb forlanger øke. Dette kan ødelegge for Rosenborgs forhandlingsposisjon. Datatilsynet har derfor akseptert at det kan gjøres et unntak fra plikten til å informere de som blir registrert i registeret.

Det ble også søkt om unntak fra innsynsretten. Personopplysningsloven gir den registrerte rett til å be om innsyn i personopplysninger. Kriteriene for dette må være strengere enn for informasjonsplikten og Datatilsynet gir derfor i konsesjonsvilkårene ikke fritak fra den enkeltes rett til innsyn i hvorvidt man er registrert, og med hvilke opplysninger. Innsynsretten gjelder imidlertid ikke Rosenborgs egne vurderingen av spilleren og estimert verdi.

Forutsetninger for konsesjonen

Rosenborg BK får dermed konsesjon til databasen, under visse forutsetninger:

  • Innsamling av grunndata kan skje hvis opplysningene er allment kjent og skjer gjennom observasjon i kamp og trening.
  • Innsamling av skadehistorikk som ikke er allment kjent kan bare skje hvis utøveren har samtykket til det selv.
  • Opplysningene skal slettes når Rosenborg ikke lenger anser opplysningene som nødvendig og senest når den aktuelle spilleren ikke lenger er registrert som aktiv utøver.
  • Informasjon om at databasen finnes skal gjøres offentlig kjent tilgjengelig på klubbens hjemmeside eller tilsvarende.

Les konsesjonsbrevet her (pdf)