Personvernnemnda opphevet vedtak i sak om søketreff på Google

Personvernnemnda har opphevet Datatilsynets vedtak i den første Google-saken som nemnda har hatt til behandling.

Saken gjelder fjerning av søketreff om en drapssak i søkemotoren Google.

Personvernnemnda var enig med Datatilsynet i at personopplysningsloven gjelder, og at unntaket i personopplysningsloven § 7 for journalistiske formål ikke er aktuelt for Googles søkemotor. Søketreffet gjelder imidlertid en drapssak, og Personvernnemnda mente da at søketreffet må vurderes som en behandling av sensitive personopplysninger. Det innebærer at det må finnes et behandlingsgrunnlag for søketreffet i personopplysningsloven § 9. Datatilsynet hadde avgjort saken med utgangspunkt i personopplysningsloven § 8 bokstav f, en bestemmelse som gjelder generelt for alle typer personopplysninger. 

Datatilsynets vedtak ble opphevet og sendt tilbake for ny behandling.