Nye, sterke filmer om nettvett

Dubestemmer.no er en nettressurs om personvern og nettvett, og i sommer fikk prosjektet laget to nye filmer om uønskede hendelser på nett. Vi håper og tror filmene vil berøre alle som ser dem.

Innholdet i filmene er blant annet basert på hva som ser ut til å være aktuelle problemstillinger akkurat nå når det gjelder unge og digital dømmekraft. Målet er at filmene skal fungere som et godt grunnlag til videre diskusjon og refleksjon om personopplysninger på avveier.

Thea og Nico

Den nye filmen for aldersgruppen 13-18 år heter "Thea og Nico" og handler om utpressing. En internasjonal undersøkelse viste i vinter at hele 38 prosent av de spurte norske jentene mellom 14 og 17 år hadde opplevd ulike former for digital vold i parforhold. Dette er et urovekkende høyt tall, og sammenstilt med at dette er den tematikken flest ungdommer ringer til tjenesten slettmeg.no om, viser det at dette er noe som må diskuteres med ungdommene.

Alle voksne har et ansvar for å snakke med de unge om dette - enten som forelder, som lærer eller som helsepersonell ved skolene. Disse utfordringene må diskuteres med ungdommene for å få dem til å forstå at de har valg om hva slags personer de vil være og hvordan de vil være mot andre. 

Det er også viktig å snakke om disse situasjonene og fortelle dem om omfanget for at de som opplever dette skal se at de ikke er alene. Dette er dessverre noe ganske mange opplever. Den vissheten vil kanskje gjøre det lettere å takle utfordringene. Og hovedbudskapet er alltid at offeret ikke har noen skyld. Det er den som misbruker bilder eller andre personopplysninger eller starter utpressingen som sitter med ansvaret.

Dere finner filmen et stykke ned på siden om uønskede hendelser på nett for aldersgruppen 13-18 år.

Møtet 

Nærbilde av gutt ved pc

Filmen for aldersgruppen 9-13 år heter "Møtet" og handler om å være sosial med ukjente på nett kombinert med å dele personopplysninger. Det er fint å få nye venner gjennom spill og sosiale medier, men det er også viktig å vite hva man holder på med og være bevisst på hva man deler med hvem.

Det er heldigvis ikke så ofte unge havner i akkurat denne situasjonen, men endel unge - ofte de sårbare - havner i kontakt med voksne på nett, og vet da ikke hvordan de skal håndtere det. Denne filmen kan være et fint grunnlag for å prate om hva de unge skal være oppmerksom på, og ikke minst diskutere hva de bør gjøre når ulike ubehagelige og uønskede situasjoner oppstår.

Dere finner filmen et stykke ned på siden om uønskede hendelser på nett for aldersgruppen 9-13 år.

Hvor kan man få hjelp?

Dersom man kjenner barn eller unge som har ubehagelige og uønskede opplevelser relatert til personopplysninger på avveier, kan det være greit å vite hvem som kan kontaktes for hjelp. På Dubestemmer.no er det en egen foreldreside der det er mange nyttige lenker til ulike aktører.

På nettstedet finnes dessuten mye annen nyttig informasjon om personvern og nettvett for både unge og voksne, samt mange flere filmer.

Filmene er laget av Sølvsuper AS på oppdrag fra Du bestemmer.