Norske bedriftsledere rapporterer at ansatte overvåkes

En undersøkelse gjort av Næringslivets sikkerhetsråd viser at næringslivsledere både kameraovervåker ansatte og overvåker e-posten deres.

Det skriver Aftenposten i dag.

2500 næringslivsledere er spurt i undersøkelsen, som har som mål å avdekke ulovlige forhold i næringslivet. 

Åtte prosent av lederne svarer at de kameraovervåker egne ansatte. Seks prosent sier de overvåker de ansattes e-post. Seks prosent sier også de overvåker ansatte på andre måter i lokalene.

Tallene fra undersøkelsen stemmer med Datatilsynets tall, som kan tyde på at ulovlige former for kontroll i arbeidslivet er et økende problem.