Justisdepartementet får varsel om gebyr for video fra Trandum

Videoen «Trygghet i hverdagen» viste monitorer fra kameraovervåkingen på Politiets utlendingsinternat på Trandum. På bildene var det mulig å identifisere innsatte på internatet.

Videoen ble produsert og publisert av Justis- og beredskapsdepartementet med minister Anders Anundsen (FrP) i spissen. Filmen var ment å vise frem hva departementet har oppnådd i inneværende stortingsperiode. Departementet er nå varslet om at de får et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner fra Datatilsynet fordi innsattes personopplysninger blir utlevert i videoen.

Fikk redegjørelse

Datatilsynet ba om en redegjørelse fra departementet da saken ble kjent, og har etter en vurdering kommet frem til at det er mulig å identifisere personene man ser i filmen, dersom man har forhåndskunnskaper om dem. Fra bildesekvensen kan man potensielt få opplysninger om personenes alder, kjønn, etnisitet, hårfarge, høyde, og klesstil. Det er også mulig å forbedre bildekvaliteten med bruk av bildebehandlingsverktøy.

- Det er et viktig prinsipp at opptak fra kameraovervåking ikke skal utleveres. Vi legger også vekt på at opptaket er sett av svært mange, og at Justisdepartementet kunne hindret utleveringen av personopplysninger med forholdsvis enkle grep, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Spesielt belastende fordi de skal returneres

Internatet på Trandum blir i hovedsak brukt for ved tvangsreturer. Personene som befinner seg der er der altså mot sin vilje. Opplysningene som kommer fram i filmen har karakter av å være strengt taushetsbelagte, og de innsatte som rammes er mennesker i en svært sårbar situasjon. Det ligger også i Datatilsynets vurdering at belastningen ved å bli avbildet på denne måten blir større når den brukes for å illustrere at regjeringen har suksess med å øke antallet asylsøkere uten lovlig opphold som transporteres ut av landet.

Skjerpende at det publiseres på internett

I Datatilsynets vedtak er det også lagt vekt på at det ikke er gjort noe forsøk på å sladde bildesekvensen. Det problematiseres også at Justisdepartementet mister kontroll over opptaket idet det publiseres på internett.

Departementet har fått fire ukers frist på å svare på det varslede vedtaket.