Harborg og Gravers utredning er godt nytt for personvernet

Datatilsynet mener utredningen er viktig for arbeidet med personvern framover.

Advokat Henning Harborg og jusprofessor Hans Petter Graver sier at de norske reglene om datalagring ikke lar seg forene med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. 

- Dette er godt nytt for personvernet, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Mangler dokumentasjon

Utredningene fra Harborg og Graver understreker problemene og usikkerheten rundt de norske reglene for datalagring. Det må stilles strenge krav til dokumentasjon av nødvendigheten av å lagre kommunikasjonsdata. Utredningen peker på at det foreløpig ikke finnes slik dokumentasjon «ut over generelle påstander og anekdoter».

Man kan altså ikke dokumentere at den type lagring er effektivt i etterforskningssammenheng ut over utvalgte enkeltsaker. Dette argumentet ble også tatt opp av flere andre høringsinstanser.

Ikke slutten

Det betyr på ingen måte slutten på forslag som truer personvernet.

- Nå er det viktig at vi ser alle typer av inngripen i personvernet i sammenheng, sier Thon.

- Vi venter på utredningen fra utvalget for ny sikkerhetslov og fra digitalt sårbarhetsutvalg, i tillegg til ny datakrimstrategi. Det er viktigere enn noen gang å holde fast på viktige personvernprinsipper, avslutter han.

Les utredningen her (ekstern lenke)

Vi trenger en personvernkommisjon på justissektoren (lenke til Personvernbloggen)