EU bekrefter at standardavtaler kan brukes til man får nytt Safe Harbor

EU-kommisjonen sier i en pressemelding at EUs standardkontrakter kan erstatte Safe Harbor inntil man har fått en ny avtale mellom EU og USA.

Etter at Schrems-dommen erklærte at Safe Harbor-beslutningen var ugyldig, har bedrifter som sender personopplysninger elektronisk til USA vært nødt til å bruke andre typer avtaler for å kunne overføre opplysningene i tråd med regelverket. Datatilsynet anbefaler, i samråd med Artikkel 29-gruppen, å bruke EUs standardkontrakter inntil en ny avtale er på plass.

EU-kommisjonen bekreftet på fredag at det er standardkontraktene som nå skal brukes. De sier samtidig at Artikkel 29-gruppen fremdeles utreder konsekvensen av å erstatte Safe Harbor med standardkontraktene og at det endelige målet er å få på plass en avtale mellom EU og USA innen utgangen av januar 2016.