Datatilsynet ny partner i CCIS

Som et ledd i styrkingen av forskning og utdanning innen personvern og informasjonssikkerhet i Norge, har Datatilsynet gått inn som ny partner i Center for Cyber and Information Security (CCIS).

-CCIS er en naturlig samarbeidspartner for oss i arbeidet med å styrke personvernet i praksis, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

-Vi vil i tiden fremover intensivere vårt forskningsarbeid kraftig innenfor dette feltet, sier direktør for CCIS, Sofie Nystrøm. CCIS bygger, sammen med sine partnere, forskningskapasitet og fagmiljøer som er i internasjonal toppklasse. Personvern er en fagdisiplin som er meget relevant både for våre partnere og samfunnet i sin helhet. Vi skal levere morgendagens teknologi og tjenester for et robust personvern. Nå er det på tide at personvern og informasjonssikkerhet kommer inn i styrerommene, sier Nystrøm.

Norges første professorat innen personvern og informasjonssikkerhet

CCIS har, i samarbeid med Oppland fylkeskommune og Datatilsynet, lyst ut et professorat innen personvern og informasjonssikkerhet. Fokusområder vil være personvern som en del av virksomhetsstyringen og utvikling av metoder og teknologi for å styrke ivaretakelsen av personvernet og informasjonssikkerhet.

- I skjæringspunktet mellom bekjempelse av datakriminalitet og overvåking, er også personvernet og informasjonssikkerhet. Dette er utfordringer vi vil møte i stadig økende grad i framtida. Et viktig arbeid er grensegangen mellom hvor mye vi kan overvåke og hvordan beskytte enkeltmennesket, sier leder i Komité for næring, miljø og klima i Oppland fylkeskommune, Aud Hove (Sp), før hun fortsetter: At Datatilsynet går inn som samarbeidspartner i CCIS, viser og bekrefter hvor viktig satsinga på CCIS er, både nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeidet som CCIS har med Datatilsynet og Oppland fylkeskommune vil bidra til å utvikle økt kunnskap og kompetanse på personvernfeltet, og innebærer en betydelig satsing på prosjekter med personvern som fagfelt. Like viktig er at personvernhensyn blir ivaretatt som et naturlig element også i de andre prosjektene som kjøres i regi av CCIS.

-God informasjonssikkerhet er en forutsetning for et godt personvern, påpeker Bjørn Erik Thon. Ofte kan imidlertid de sikkerhetsløsningene som blir valgt innebære en så omfattende registrering av person­opp­lysninger at løsningene i seg selv utfordrer personverninteressene. Gjennom det nære og forpliktende samarbeidet mellom CCIS og Datatilsynet kan vi finne fram til en god balanse mellom viktige, men av og til motstridende interesser, avslutter Thon.

Les mer om CCIS og professoratet i personvern og informasjonssikkerhet: https://ccis.no/career/