Datatilsynet dementerer uttalelser vedrørende Teletopia Gruppen AS og Robert Hercz

Datatilsynet beklager å ha fremsatt uttalelser i mediene i mars 2012 om at selskapet Teletopia Gruppen AS og Robert Hercz hadde foretatt en detaljert og omfattende overvåking av ansatte.

I november 2011 gjennomførte Datatilsynet et stedlig tilsyn hos Teletopia Gruppen AS etter å ha mottatt tips. Datatilsynet konkluderte med at det forelå flere avvik fra lovens krav, og fattet vedtak, som også omfattet et overtredelsesgebyr på to hundre tusen kroner. Deler av vedtaket ble klaget inn for Personvernnemnda, som ga Teletopia Gruppen AS medhold og kom til at det ikke var grunnlag for overtredelsesgebyr.

I en artikkel i Dagens Næringsliv den 8. mars 2012 ga Datatilsynet flere kommentarer til saken. Det ble blant annet uttalt:

  • "Vi ser her en detaljert og omfattende overvåking av de ansatte".
  • "Det ser ut til at nærmest alt teknologien tillater å gjøre av registrering, overvåking og kontroll er tatt i bruk".
  • "Det er på ingen måte hverdagskost at vi finne så omfattende kontroll og overvåking i ett selskap".
  • "Det er snakk om detaljert og omfattende overvåking og registrering".

Uttalelsen ble gitt i tilknytning til Dagens Næringsliv sin dekning av Datatilsynets foreløpige kontrollrapport etter tilsynet hos virksomheten. Uttalelser i samme retning ble også gitt til avisen Asker og Bærum Budstikke, og i en nyhetsnotis på Datatilsynets egen hjemmeside.

Datatilsynet finner det riktig å dementere de nevnte uttalelsene. Datatilsynet har ikke grunnlag for å hevde at det har funnet sted detaljert og omfattende overvåking av de ansatte. Dette gjelder både i relasjon til selskapet og administrerende direktør Robert Hercz. De avvik som ble funnet kvalifiserer ikke til slike karakteristikker.

Datatilsynet beklager uttalelsene.