Hopp til hovedinnhold

Apper

Sjekk av hjemmetester avslører manglende informasjon om personvern 23.09.2016

Om du bruker en hjemmetest til å finne ut om helsen din, kan du ikke regne med å finne forståelig og dekkende informasjon om hvordan opplysninger om deg blir behandlet.

Apper for barn samler inn unødvendig mange personopplysninger 02.09.2015

Datatilsynets sveip av 60 norske og utenlandske apper for barn viser at 75 prosent av appene samler inn personopplysninger om barna. I omtrent halvparten av tilfellene er det uklart hvorfor personopplysningene blir samlet inn.

Apper gir for dårlig informasjon 23.10.2014

Brukerne godtar for mye. De må bli mer kritiske til appers tilgang til opplysninger. Det er to av funnene fra en internasjonal undersøkelse Datatilsynet har deltatt på.

Personvern for apputviklere 20.10.2014

Personopplysningsloven beskytter den enkeltes personvern. Når du utvikler mobilapper, må du rette deg etter loven på samme måte som alle andre virksomheter. Denne veilederen hjelper deg å ivareta personvernet fra starten av utviklingen av en app.

Råd til deg som brukar mobilappar 30.01.2014

Når du bruker ein app på smarttelefonen eller nettbrettet, gir du den som er ansvarleg for å behandle opplysningar i appen (den appansvarlege) tilgang til funksjonar som kontaktlista, samtaleloggen, kameraet, sensorar og liknande.

Krav til mobilapplikasjonar 14.03.2013

Europeiske datatilsynsstyresmakter (Artikkel 29-gruppa) stiller felles krav om tydelege ansvarsforhold, og reglar for utvikling og bruk av mobilapplikasjonar ("mobileapps").

Hva vet mobilappen om deg? 29.12.2011

Hvilke personopplysninger henter applikasjonene ut fra mobiltelefonen din – og hva får du vite om dette? Svaret er at mye kan hentes ut, men at du som bruker får vite lite.
Til toppen