Hopp til hovedinnhold

Sporing i det offentlige rom

Bruken av sporingsteknologi er stadig økende. Er egentlig publikum klar over dette, og kan virksomhetene reglene for slik bruk?

Vi har sett nærmere på bruken av WiFi, Bluetooth, nettvarder (beacons) og intelligent videoanalyse til sporing i det offentlige rom. Vi har også utformet noen retningslinjer for de ulike sporingsteknologiene.

Workplace by Facebook

Norske virksomheter som vil bruke Facebooks Workplace må få på plass vilkår som setter klare rammer for Facebooks oppdrag som leverandør. Vilkårene skal stå i en databehandleravtale.

Big Data
- personvernprinsipper under press

Big Data viser til en trend der enorme mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Dette utfordrer sentrale personvernprinsipper. Datatilsynet har laget en rapport om utfordringene og kommet med noen anbefalinger.

Sikker kameraovervåking

Det er viktig å sikre kameraovervåkingsanlegg på en god måte. Virksomhetene må sørge for god nok sikring ved å tilpasse tiltakene avhengig av hvor utsatt løsningen er, mens privatpersoner bør be om hjelp til sikring av opptakene dersom de er i tvil.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiske løsninger kan gi personer med nedsatt funksjonsevne økt selvstendighet, men også utfordre personvernet. Mange av løsningene innebærer en form for overvåking av enkeltpersoner. Personvern må være et hensyn som tas fra starten av, slik at det kan bygges inn i løsningen.

Til toppen