Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

Identitetstyveri - Datatilsynets utredning (2009)

Datatilsynets utredning om hvordan identitetstyveri kan forebygges og hva som kan gjøres for å hjelpe dem som utsettes for slike tyveri.
  • Datatilsynet fikk i desember 2008 i oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) å vurdere tiltak som vil kunne bedre situasjonen for ofre for identitetstyveri (id-tyveri). Datatilsynets utredning ble overlevert departementet 30. januar 2009.

I utredningen foreslår Datatilsynet 14 tiltak fordelt på tre hovedområder: 

1. Forebygging 

Inneholder tiltak som beskyttelse av unødig bruk av fødselsnummer i offentlige og private registre, at identifikasjonspapirer skal sjekkes grundigere, opprettelse av en felles sperretjeneste for publikum ved sperring av kredittopplysning, bevisstgjøring av virksomheter og befolkningen samt innskjerping i forhold til offentliggjøring av ligningsopplysninger for enkeltindivider.

2. Bistand til fornærmede og tilbakeføring til normaltilstand

Omfatter opprettelse av hjelpelinje for ofre for identitetstyveri og innføring at kompensasjon for skade og tid brukt for å rette opp utrettmessige krav. 

3. Lovhåndhevelse 

Tiltakene innebærer etablering av helhetlig statistikk over ofre for identitetstyveri, opplæring av, og dialog med, IT-personell, næringslivet, forvaltningen, politiet og andre, tildeling av ansvar for oppfølging av identitetstyveri for eksempel til et direktorat i statsforvaltningen, og å lage en tiltaksplan for justissektoren som omfatter blant annet nødvendige tiltak hos politiet, domstolene og kriminalomsorgen.

Last ned:

Arbeidet ble basert på en amerikansk modell.

Til toppen