Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar

Bransjenorm

Federation of Direct Marketing (FEDMA) sin bransjenorm for direkte markedsføring er godkjent av Artikkel 29-gruppen, det rådgivende personvernorganet til EU-kommisjonen.
Bransjenorm for direkte markedsføring

Personopplysninger og det digitale annonsemarkedet

Hvor mye personalisert reklame orker du? Datatilsynets rapport "Det store datakappløpet" fra november 2015 tar for seg den kommersielle bruken av personopplysninger. Den beskriver hvordan personopplysninger kjøpes og selges til høystbydende på annonsebørser på det digitale annonsemarkedet i Norge.

Til toppen