Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt

1 - 25 av 33

EU-kommisjonen har landet forslag til nye kommunikasjonsvernregler 28.02.2017

EU-kommisjonen har vedtatt et utkast til en forordning for personvern og elektronisk kommunikasjon (ePrivacy Regulation). Målet er å styrke tillit og sikkerhet i EUs digitale indre marked som Norge har tilgang til gjennom EØS-avtalen.

Når får vi vite mer om de nye personvernreglene fra EU? 22.02.2017

EUs ekspertgruppe for personvern (Artikkel 29-gruppen) har lagt frem sin arbeidsplan for 2017. Deres veiledere er nyttig for alle som må forholde seg til personvernregelverket.

Hva betyr Privacy Shield for deg som borger? 23.08.2016

Privacy Shield gir deg som borger en rekke nye rettigheter.

Leverandører for sanntidstjenester må være åpne om hva slags informasjon de samler inn 18.08.2016

Berlin-gruppen la i august frem en anbefaling om personvern og informasjonssikkerhet for tjenester som kommuniserer mellom to parter via internett, såkalt VoiP. Leverandørene må sørge for kryptering og være åpne om hva som samles inn, mener gruppen.

Hva er Privacy Shield? 17.08.2016

Overføring av personopplysninger er en viktig del av det transatlantiske forholdet mellom Europa og USA. Privacy Shield er en av mekanismene som beskytter opplysningene våre i slike transaksjoner.

Overføring av personopplysninger til utlandet 13.07.2016

Virksomheter som vil overføre personopplysninger til utlandet, kan bare overføre til stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene.

Bindende konsernregler 23.06.2016

Bindende konsernregler (binding corporate rules, BCR) er et gyldig grunnlag for overføring av personopplysninger internt i et konsern som har kontorer både i og utenfor Europa.

EU-kommisjonen avduker den nye avtalen om overføring av opplysninger til USA 29.02.2016

I dag kom lovtekstene som vil utgjøre det nye rammeverket for overføring av personopplysninger fra Europa til USA, det såkalte EU-US Privacy Shield.

EU og USA er enige om rammene for overføring av personopplysninger 10.02.2016

EU-kommisjonen har kommet til enighet med USA om rammene for overføring av personopplysninger.

EU bekrefter at standardavtaler kan brukes til man får nytt Safe Harbor 09.11.2015

EU-kommisjonen sier i en pressemelding at EUs standardkontrakter kan erstatte Safe Harbor inntil man har fått en ny avtale mellom EU og USA.

Et steg nærmere ny Safe Harbor-beslutning 27.10.2015

EU og USA er i gang med samtaler om en ny Safe Harbor-løsning, melder EU-kommissær Věra Jourová.

Skriver til 110 virksomheter som overfører opplysninger til USA 26.10.2015

Selskaper som har meldt fra til Datatilsynet om at de overfører data under Safe Harbor-beslutningen, vil de nærmeste dagene motta et brev fra oss med informasjon om hva de nå må gjøre.

Hvordan overføre personopplysninger til utlandet etter Safe Harbor 23.10.2015

Safe Harbor-avtalen regulerte overføringer av personopplysninger fra EU-landene til USA. 6. oktober 2015 kjente EU-domstolen Safe Harbor ugyldig, men den ble 12. juli 2016 erstattet av en ny avtale, Privacy Shield.

Ber om Safe Harbor 2.0 16.10.2015

Dersom det ikke kommer en løsning overfor USA etter at Safe Harbor er kjent ugyldig, er de europeiske personvernmyndighetene forberedt på å følge opp med sanksjoner og felles tiltak.

Safe Harbor-beslutningen kjent ugyldig 06.10.2015

Selskaper som overfører personopplysninger fra europeiske land til USA, må fra og med i dag finne nye mekanismer å benytte seg av for å unngå å bryte det felleseuropeiske personvernregelverket.

- Forordningen må ikke senke standarden 08.07.2015

Personvernlovgivningen i Europa må styrkes, ikke vannes ut gjennom EUs nye personvernforordning, sier de europeiske datatilsynene i en felles uttalelse.

Krever tydeligere regler for droner 08.07.2015

Bruk av droner i kombinasjon med sensorteknologi er i vekst og kan få konsekvenser for personvern og individets rettigheter, slår Artikkel 29-gruppen fast.

Bekymret for konsekvensene av skreddersydde annonser på nett 08.07.2015

Artikkel 29-gruppen har lenge vært bekymret for at tilpasset annonsering forutsetter økt sporing av nettbrukere over tid.

Den internasjonale personvernkonferansen 09.12.2014

Verdens personvernmyndigheter samarbeidsforum er den internasjonale personvernkonferansen - The International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners (ICDPPC).

OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser 13.02.2014

Retningslinjene oppfordrer medlemslandene til internasjonalt samarbeid for å fremme god personvern. Slikt samarbeid er helt nødvendig i en verden der varer, tjenester og personopplysninger er i stadig bevegelse, og utfordringene er internasjonale.

Cookies krever samtykke 16.10.2013

Det europeiske regelverket om elektronisk kommunikasjon krever at virksomheter informerer brukerne før cookies brukes. Brukerne skal også samtykke.

Mobile applikasjoner og krav til personvern 14.03.2013

Europeiske datatilsynsstyresmakter (Artikkel 29-gruppa) stiller felles krav om tydelege ansvarsforhold, og reglar for utvikling og bruk av mobilapplikasjonar ("mobileapps").

Datalagringsdirektivet 08.01.2013

Datalagringsdirektivet skulle regulere lagring av data som genereres ved bruk av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Direktivet ble kjent ugyldig av EU-domstolen i 2014, og direktivet slik det ble vedtatt vil derfor ikke tre i kraft.

Skytjenester og ansvarsforhold - uttalelse fra den europeiske ombudsmannen (EDPS) 26.11.2012

European Data Protection Supervisor (EDPS), som er EUs ombudsmann for personvern, mener ansvarsforholdene for bruk av nettskytjenester må defineres.
1 - 25 av 33
Til toppen