Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

Lovendringer - etablering av Norsk Helsearkiv

Datatilsynet gir i sitt høringssvar krass kritikk av etablerin av norsk helsearkiv.

Datatilsynets kommentarer til Helse- og omsorgsdepartementet kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Forslaget mangler i utredning av personvernkonsekvenser.
  • Forslaget mangler prinsipielle vurderinger av registeret.
  • Formålene met etablering av Norsk helsearkiv er diffuse.
  • Datatilsynet savner en problematisering av om de ulike formålene burde tilsi ulike metoder for oppbevaring og bruk av opplysninger i Norsk Helsearkiv.
  • Begrunnelse for å hjemle Norsk helsearkiv i helseregisterloven synes å være mangelfull.
  • Datatilsynet savner en nærmere utredning av samtykkeproblematikken.
  • Datatilsynet kan ikke se at det i forslaget er vurdert hvordan pasientenes rettigheter skal virke i forhold til arkiveringsplikten til Norsk helsearkiv.
  • Datatilsynet etterlyser vurderingene og begrunnelsene for departementets erkjennelse og konklusjon om at helsearivet ikke kan etableres uten personidentifiserende kjennetegn.

Datatilsynet legger også ved sin uttalelse om at valg av registerform kan avhjelpe personvernulemper.

Les mer

Forslag til lovendring i forbindelse med etablering av Norsk helsearkiv - høringsuttalelse (pdf)

Til toppen