Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

Felles pasientjournal i arbeidsfelleskap bør reguleres

Datatilsynet mener utkast til forskrift for regulering av felles pasientjournaler i formaliserte arbeidsfelleskap, fremstår som lite gjennomtenkt.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formalisert arbeidsfellesskap ut på høring. Forskriften skal legge til rette for at helsepersonell i formalisert arbeidsfellesskap kan etablere felles helseregistre når dette er nødvendig for å administrere eller yte helsehjelp.

- Felles journalsystem for to eller flere virksomheter forutsetter god styring og kontroll internt. Det er vanskeligere å føre kontroll med ansatte i andre virksomheter, enn det er å holde kontroll med egne ansatte.  Det er derfor avgjørende for å sikre pasientene mot uberettiget innsyn at denne forskriften gir klare og tydelige rammer for når det kan etableres felles behandlingsrettede helseregistre, sier direktør Bjørn Erik Thon.  

Formaliserte arbeidsfellesskap ikke definert

Datatilsynet er positive til at det i arbeidsfellesskap som leger, tannleger og legevakt, gis anledning til å etablere felles journalsystemer. Tilsynet er derimot kritiske til at begrepet” formalisert arbeidsfellesskap” ikke er nærmere definert.

-  Problemet med dette er at det blir vanskelig å avgrense hvilke juridiske enheter som kan etablere et felles register, sier Thon.

Krav om utrykkelig samtykke

Departementet sier i sitt forslag at krav om at uttrykkelig samtykke fra pasienten ikke gjelder for tilgang til helseopplysninger i arbeidsfellesskapets helseregister når dette er nødvendig for å ivareta formålet. Datatilsynet mener at dette er en mangel ved forslaget.

- Departementet må forholde seg til de forutsetningene som er satt i lovforarbeidene. Der framgår det at det kreves et uttrykkelig samtykke fra pasienten før det gis elektronisk tilgang til helseopplysningene på tvers i arbeidsfellesskapet, sier Thon.

Datatilsynet har også andre merknader til forslaget – les tilsynets høringsuttalelse:

Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap (pdf)

Les mer:

Til toppen