Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

Forslag om folkehelseforskrift

Helse- og omsorgsdepartementet forslår en forskrift med som krever at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Folkehelseforskriften adresserer kommuners og fylkeskommuners plikt i henhold til folkehelseloven å ha nødvendig oversikt over helsetilstand og faktorer som kan påvirke helsetilstanden i den respektive kommune eller fylkeskommune.

Datatilsynet legger til grunn at det sjelden vil være behov for å behandle personidentifiserbareopplysninger i forbindelse med de oppgaver som kommune og fylkeskommune skal gjennomføre etter folkehelseloven og foreliggende forslag til forskrift. Forslaget til forskrift innebærer således få personvernmessige konsekvenser.

Datatilsynet mener imidlertid at det bør komme tydeligere frem av forskriften at det forutsettes hovedsakelig bruk av statistikk og anonyme data. Ved å tydeliggjøre dette kan man unngå usikkerhet om hvilke kilder som kan brukes når kommuner og fylkeskommuner skal innhente data.

I den grad forskriften legger opp til at kommuner, fylkeskommuner og FHI skal behandle personopplysninger, bør det presiseres at verken folkehelseloven eller foreliggende forskrift er tilstrekkelig hjemmel for dette, men at slik behandling må gjennomføres i tråd med personvernlovgivningen.

Last ned:

Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - Folkehelseforskriften (pdf)

Til toppen