Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

Endringer i helseforetaksloven

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre helseforetaksloven og helsepersonelloven. Datatilsynet påpeker i sin høringsuttalelse at personvernet er under stadig presse i helsesektoren.

Datatatilsynet påpeker at taushetsplikten er under konstant press. Unntakene har etter hvert blitt mange og flyten av helseopplysninger er stor og økende. Det er også et økt press på tilgang til pasientdata på tvers av virksomheter.

Tilsynet er bekymret over at det stadig lovhjemles nye unntak fra helsepersonells taushetsplikt, selv om formålene normalt er gode. Departementets forslår nå å utvide regelen for å unnta taushetsplikt for utlevering av opplysninger til samarbeidende personell i regionale  helseforetak (helsepersonelloven § 26, første ledd). Datatilsynet støtter ikke den foreslåtte endringen. Regelen er uklar allerede i dag og den endring gjør at handlingsrommet for tolkning blir for stort.

Tilsynet påpeker at myndighetene må se på unntakenes samlede betydning for personvernet og derigjennom for tilliten mellom helsepersonell og pasienter.

Last ned:

Høring - Forslag til endringer i helseforetaksloven (pdf)

Til toppen