Hopp til hovedinnhold

Bransjenormer

En bransjenorm er en bransjes egne retningslinjer for bruk av personopplysninger og sikring av opplysninger. Normen er ikke en plikt, men et hjelpemiddel for godt personvern.

Bransjenorm for direkte markedsføring 18.01.2012

Federation of Direct MArketing (FEDMA) sin bransjenorm for direkte markedsføring er godkjent av Artikkel 29-gruppen, det rådgivende personvernorganet til EU-kommisjonen.

Bransjenorm for e-billettering 17.01.2014

Bransjenorm for elektronisk billettering skal bidra til at alle kan reise anonymt med buss, tog og båt.

Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren 30.12.2011

Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren er et sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket. Alle aktørene i helsesektoren har blitt enige om disse kravene.

Norm for inkassobransjen si bruk av personopplysningar 15.08.2013

Inkassoselskap handsamar personopplysningar når dei skal drive inn inkassokrav.
Til toppen