Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser * Ugyldige felter er fylt ut, mail sendes ikke.
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

Virksomheter med personvernombud

Listen er delt inn i følgende bransjer/sektorer:

Bank, finans og forsikring
 

Aurland Sparebank
Robert Haugen
Telefon: 57 63 26 04
Mobil: 900 17 378
E-post: robert.haugen@aurlandsparebank.no

Bank Norwegian
Håkon Hovde
Telefon: 23 16 38 22
E-post: hho@banknorwegian.no

Crawford  Company (Norway) AS
Camilla, Brekke
Telefon: 67 55 25 00
E-post: camilla.brekke@crawco.no

DnB Bank ASA

Ida Marie Brønlund Aagenæs
Telefon: 40 24 10 23
E-post: personvernombudet@dnb.no

Eidsberg Sparebank
June Marie Kapstad
Telefon: 69 89 91 47
E-post: jka@esbank.no

Eika Forsikring AS
Kristin Bjerkli
Telefon: 97 76 64 64
Epost: kbj@eika.no

EnterCard Norge AS
Cecilie Eian
Telefon: 93 28 46 13
E-post: cecilie.eian@entercard.com 

Euler Hermes Norge
Jens Lauritzen
Telefon: 23 25 60 16
E-post: jens.lauritzen@eulerhermes.com

Euler Hermes Service
Jens Lauritzen
Telefon: 23 25 60 16
E-post: jens.lauritzen@eulerhermes.com

Gjensidige Bank ASA
Eva Gulaker
E-post: personvernbank@gjensidige.no

Gjensidige Forsikring ASA
Hanne R. Corneliussen
Telefon: 9957 58 51
E-post: personvernombud@gjensidige.no

Gjensidige Pensjonsforsikring ASA
Hanne R. Corneliussen
Telefon: 99 57 58 51
E-post: personvernombud@gjensidige.no

Help Forsikring AS
Simen Grønn Kleveland
Telefon: 22 98 99 14
E-post: sgk@help.no

If Skadeforsikring NUF
Anders Almgård 

Ikano Bank SE Norge
Ingrid Helene Langestrand
Telefon: 66 85 86 67
E-post: ingrid.langestrand@ikano.no

KLP
Unni Kathe Ottersland
Telefon: 95 70 49 75
E-post: unni.kathe.ottersland@klp.no

KNIF Trygghet Forsikring AS
Bente Skårberg
Telefon: 23 68 39 94
E-post: skarbeg@KTF-AS.no

Kommunalbanken AS
Roger Solmyr
Telefon: 21 50 20 00
E-post: roger.solmyr@kommunalbanken.no

Melhus Sparebank
Atle Morken
E-post: atle.morken@melhusbanken.no

Oslo Børs ASA
Didrik Christie Amezquita
Telefon: 22 34 17 00
E-post: didrik@oslobors.no

Oslo Pensjonsforsikring AS
Maria Therese Tollefsrød
Telefon: 22 36 08 26 / 928 18 028
E-post: mariatherese.tollefsrod@opf.no

Pareto Bank ASA
Even Wahl

Resurs Bank Aktiebolag
Jakob Skriver Frandsen

Santander Consumer Bank AS
Reidun Grefstad
E-post: reidun.grefstad@santanderconsumer.no

Skagen AS
Ingjerd Hiim Boga
Telefon: 51 80 37 37
E-post: ih@skagenfondene.no

SkandiaBanken AB
Silje Eriksen
Telefon: 55 26 00 22
E-post: silje.eriksen@skandiabanken.no

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold
Trude Olaussen
Telefon: 920 38 611
E-post: trude.olaussen@s1bv.no

Sparebank 1 Forsikring AS
Marius Engh Pellerud
Telefon: 90 95 46 97
E-post: personvern.forsikring@sparebank1.no

Sparebank 1 Nord Norge
Anniken Aronsen
Telefon: 90 06 62 01
E-post: anniken.aronsen@snn.no 

Sparebank 1 Skadeforsikring AS
Marius Engh Pellerud
Telefon: 90 95 46 97
E-post: personvern.forsikring@sparebank1.no

Sparebank 1 SMN
Nina Maria Grinde
Telefon: 988 69 979
E-post: nina.marie.grinde@smn.no

Sparebank 1 SR-Bank
Jeanette Askø
Mobil: 938 39 566
E-post: personvern@sr-bank.no

Sparebanken Vest
Håvard Hanto-Haugse
E-post: havard.hanto-haugse@spv.no

Sparebanken Bien
Lillian Kvitberg
Telefon: 22 98 80 27
E-post: lillian.kvitberg@bien.no

Sparebanken Øst
Anne Grete Nesset
E-post: agn@oest.no 

Storebrand ASA:
herunder Storebrand Asset Management AS, 
Storebrand Bank AS, Storebrand Finansiell Rådgivning AS, Storebrand Forsikring AS, Storebrand Helseforsikring AS, Storebrand Livsforsikring AS, Storebrand Pensjonstjenester AS.
Marte Shetelig
Telefon: 41 45 91 11
E-post: Marte.shetelig@storebrand.no 

Time Sparebank
Sven-Erik Fredriksen
Telefon: 51 77 91 17
E-post: sven.fredriksen@time-sparebank.no

Troll Forsikring AS
Christian Borgersrud
Telefon: 21 93 31 04
E-post: christian.borgersrud@trollforsikring.no

Tryg Forsikring NUF
Anne-Lise Dietzel
Telefon: 995 10 593
E-post: anne-lise.dietzel@tryg.no

Tysnes Sparebank
Svein Erik Halhjem

Verdibanken ASA
Gunn Tove Hovdegard
Telefon: 22 99 14 70
E-post: gunntove@verdibanken.no

Verdipapirsentralen ASA
Ole Solberg
Telefon: 22 63 53 67
E-post: oas@vps.no

YA Bank AS
Irina Søberg Jensen
Telefon: 23 20 46 12 
E-post: irina.soberg.jensen@ya.no

Departementer, direktorater og etater

 

Barne-, og likestillingsdepartementet

Brønnøysundregistrene
Elisabeth Lilleholt
Telefon: 75 00 78 61
E-post: elisabeth.lilleholt@brreg.no

Departementenes Sikkerhets og serviceorganisasjon

Stian Moltke-Tveten
Telefon: 916 91 124
E-post: sttv@dss.dep.no

Direktoratet for Arbeidstilsynet

Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK)
Izabella Salicath
Telefon: 40 92 23 73
E-post: izabella.salicath@giek.no

Husbanken
Trine Melheim 
Telefon: 904 13 221
E-post: trine.melheim@husbanken.no

Jernbanedirektoratet
Marianne Wegner Lund-Høye
Telefon: 480 68 209
E-post: marianne.lund-hoie@jernbanedirektoratet.no

Justis- og beredskapsdepartementet
Andreas Karbøl Hanssen 
Telefon: 22 24 53 29
E-post: andreas.hanssen@jd.dep.no 

Klima- og miljødepartementet
Elen Arnesen
E-post: elen.arnesen@kld.dep.no  

Kunnskapsdepartementet
Silje Davidsen
Telefon: 48 85 83 22
E-post: silje.davidsen@kd.dep.no

Kripos
Christine Ask Ottesen
Telefon: 23 20 82 27 
E-post: christine.ask.ottesen@politiet.no

Kystverket
Hanne Silje Habberstad
Telefon: 70 23 10 19
E-post: hanne.silje.habberstad@kystverket.no

Kystverket, Barentswatch-prosjektet
Nadia Thraning

Landbruksdirektoratet
Christine Marcussen 
E-post: christine.marcussen@landbruksdirektoratet.no 

Landbruks-og matdepartementet
Suhail Mustaq

Medietilsynet
Erik Langebeck
Telefon: 69 30 12 58
E-post: erik.langebeck@medietilsynet.no

Miljødirektoratet
Tone Lyse
E-post: tone.lyse@miljodir.no

Norges Forskningsråd
Bjørn Storslett Solholm

Oslo kemnerkontor
Erling Foss Evensen
Telefon: 23 46 91 73 / 95 02 51 94
E-post: erling.foss.evensen@kem.oslo.kommune.no

Statens Kartverk
Laila Aslesen
Telefon: 32 11 81 47
E-post: laila.aslesen@statkart.no

Statens lånekasse for utdanning
Vigdis Bakkelund
Telefon: 22 70 03 29/ 41 26 67 53
E-post: vigdis.bakkelund@lanekassen.no

Statens vegvesen
Anne-Marie Østgård 
E-post: anne-marie.ostgaard@vegvesen.no 

Statens sivilrettsforvaltning
Birgitte Wirum Sand
Telefon: 22 99 13 25
E-post: birgitte.wirum.sand@sivilrett.no

Statistisk sentralbyrå (SSB)
Thorleiv Valen
Telefon: 62 88 55 61
E-post: personvernombud@ssb.no
Nettsted (nytt vindu)

Statped
Tormod Aasland
Telefon: 78 44 61 01 / 95 06 46 77
E-post: tormod.aasland@statped.no

Utenriksdepartementet
Wenche Bertelsen
Telefon: 23 95 02 40
E-post: wbh@mfa.no

Forskning

 

Aleris Helse AS
Heidi Thorstensen
Mobil: 480 16 349
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-postkasse: personvern@oslo-universitetssykehus.no

Celebral pareseregisteret i Norge (CPRN)
Heidi Thorstensen
Mobil: 480 16 349
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-postkasse: personvern@oslo-universitetssykehus.no

Diakonhjemmet Sykehus

Heidi Thorstensen
Mobil: 480 16 349
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-postkasse: personvern@oslo-universitetssykehus.no

Forsvarets forskningsinstitutt
Hege Holmgren
Telefon: 63 80 71 41 / 46 43 03 68
E-post: hege-felumb.holmgren@ffi.no

Frischsenteret
Erik Hernæs

Kreftregisteret
Heidi Thorstensen
Mobil: 480 16 349
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-postkasse: personvern@oslo-universitetssykehus.no

Helse Møre og Romsdal HF
Bodil Røyset
E-post: Bodil.Royset@helse-mr.no

Helse Stavanger HF
Ina Trane
Telefon: 51 51 58 76 
E-post: ina.trane@sus.no

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Heidi Thorstensen
Mobil: 480 16 349
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-postkasse: personvern@oslo-universitetssykehus.no

Martina Hansens Hospital
Heidi Thorstensen 
Mobil: 480 16 349 
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-postkasse: personvern@oslo-universitetssykehus.no

NSD - Norsk senter for forskningsdata
Inga Brautaset (ombud for virksomheten NSD)
Telefon: 55 58 26 35
E-post: inga.brautaset@nsd.no

NSD er personvernombud for forskning ved alle landets universiteter og de vitenskapelige og statlige høyskolene. I tillegg har flere institutter, private høyskoler, helseforetak og sykehus valgt NSD som sitt personvernombud. Til sammen gjelder dette rundt 150 virksomheter.
Bjørn Henrichsen (ombud for alle disse eksterne virksomhetene)
Telefon: 55 58 26 98
E-post: personvernombudet@nsd.uib.no
Her ligger en oversikt over alle institusjonene som deltar i ordningen og deres kontaktpersoner (nytt vindu)

Ringerike Sykehus HF
Heidi Thorstensen
Mobil: 480 16 349
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-postkasse: personvern@oslo-universitetssykehus.no

Revmatismesykehuset AS
Heidi Thorstensen
Mobil: 480 16 349
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-postkasse: personvern@oslo-universitetssykehus.no

Sunnaas sykehus HF
Heidi Thorstensen (for forskning og kvalitetsstudier, Aleksander Hausmann er ombud for resten av virksomheten)
Mobil: 480 16 349
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-postkasse: personvern@oslo-universitetssykehus.no

Sykehusapotekene HF
Heidi Thorstensen 
Mobil: 480 16 349 
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-postkasse: personvern@oslo-universitetssykehus.no

Sykehuset Asker og Bærum HF
Heidi Thorstensen
Mobil: 480 16 349
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-postkasse: personvern@oslo-universitetssykehus.no

Sykehuset Innlandet HF
Heidi Thorstensen
Mobil: 480 16 349
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-postkasse: personvern@oslo-universitetssykehus.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kristin Andersen (ombud for forskning, Per Bruvold er for øvrig virksomhet)
Telefon: 77 62 65 06
E-post: kristin.andersen@unn.no

Vestre Viken HF
Henriette Henriksen
Mobil: 417 64 786
E-post: henriette.henriksen@vestreviken.no

 

Helse

Akershus universitetssykehus HF
Ingrid Ursin
Telefon: 67 96 89 00
E-post: ingrid.ursin@ahus.no

Bayer AS
Aase M. Bergaust
Telefon: 95 28 37 00
E-post: aase.bergaust@bayer.com 

Biogen Norway AS
Ieva Petronyte
Epost: ieva.petronyte@biogen.com

Boehringer Ingelheim Norway KS
Gry Sundbye Jørgensen
Telefon: 92 40 37 64
E-post: gry.joergensen@boehringer-ingelheim.com

Cardinal Health Norway AS
Christian Bovenkamp
Telefon: 41 79 19 60 450
E-post: christian.bovenkamp@cardinalhealth.com

Cegedim Norway AS
Thomas Kjerland
Telefon: 21 50 90 00 (sentralbord)
E-post: thomas.kjerland@cegedim.com

Direktoratet for e-helse
Linda Mari Knutsen
E-post: linda.mari.knutsen@ehelse.no

Eli Lilly Norge AS
Gro Irene Lyshaug
Telefon: 22 88 18 00
E-post: grol@lilly.com

Folkehelseinstituttet
Berit Svellingen
E-post: berit.svellingen@fhi.no 

GlaxoSmithKline (GSK)
Stine Sørensen

Helse Bergen HF
Christer Kleppe
Telefon arbeid: 55 97 55 58
E-post: christer.kleppe@helse-bergen.no

Helsedirektoratet 
John Arild Johansen 
Telefon: 916 94 321

Helse Førde HF
Frode Hatten
Telefon: 57 83 13 21
E-post: personvernombodet@helse-forde.no

Helse Midt-Norge
Gunnar Watn
Telefon: 97 08 02 37
E-post: gunnar.Watn@helse-midt.no

Helse Midt-Norge IT
Hallgeir Nisja
Telefon: 900 52 499
E-post: hallgeir.nisja@hemit.no
 
Helse Nord RHF
Ida Martinussen
E-post: ida.martinussen@helse-nord.no

Helse Nord-Trøndelag HF
Liv Sofie Kjønstad
E-post: livsofie.kjonstad@hnt.no

Helse Møre og Romsdal HF
Trond Wefring
Telefon: 70 10 68 74
Epost: trond.wefring@helse-mr.no

Helseforetaket Incita 
Bente Tømte 
Telefon: 952 16 681
E-post: bente.tomte@incita.no

HLF Briskeby - rehabilitering og utadrettede tjenester AS
Tone Østby Segtnan
E-post: tone.ostby.segtnan@hlfbriskeby.no

Komplett Apotek
Irene Solberg

LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)
Atle Larsen
Telefon: 41 54 69 63
E-post: al@lhl.no

LHL Helse
Atle Larsen
Telefon: 41 54 69 63
E-post: al@lhl.no

Life Technologies AS
Mattias Lindberg
Telefon: +46 708 13 05 18
E-post: mattias.lindberg@itadvokaterna.se

Merck Serono Norway
Silje Braaten
Telefon: 67 90 35 90
E-post: silje.braaten@merckgroup.com

Modum Bad
Håkon Skagen
Telefon: 32 74 97 03
E-post: ihskagen@modum-bad.no

MSD Norge AS
Petter Bjerke
Telefon:24 13 15 00
E-post: petter.bjerke@dlapiper.com

Muritunet AS
Sveinung Vemøy
Telefon: 70 25 83 69
sveinung.vemoy@muritunet.no

Nasjonalt folkehelseinstitutt

NKS Grefsenlia AS
Cecilie Frorud Mentzoni
Telefon: 22 09 15 18
E-post: kvalitetskoordinator@grefsenlia.no 

NKS Jæren Distriktspsykiatriske senter AS
Anne Martha Kalhovde
Telefon: 51 77 69 37/ 988 81 24 31
E-post: anne.martha.kalhovde@ihelse.no

Nordlandssykehuset HF
Alisa Larsen
Telefon: 75 50 12 29
E-post: personvernombudet@nordlandssykehuset.no 

Norsk Helsenett SF
Gunvor Skaar Kulseng

Oslofjordklinikken

Oslo kommune, helseetaten
Susanne Eliassen
E-post: susanne.eliassen@hel.oslo.kommune.no

Oslo universitetssykehus HF
Heidi Thorstensen
Mobil: 480 16 349
E-post: heidi.thorstensen@oslo-universitetssykehus.no
E-post: personvern@oslo-universitetssykehus.no

Pfizer AS og Pfizer Norge AS
Cecilia L. Næssan 
Telefon: 45 28 66 80
E-post: cecilia.naessan@pfizer.com

Ringen Rehabilitering
Linda Svendsrud
Telefon: 95 94 92 94
E-post: linda.svendsrud@ikomm.no

Regenics AS
Christian Clemm
Telefon: 90 79 51 16
E-post: cc@regenics.no

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør
Mari Nordstrøm Jensen
Telefon: 22 58 60 30
E-post: mnj@r-bup.no

Rehabiliteringssenteret Air Klinikken
Gro Karsten Skarholt
Telefon: 35 06 28 60
E-post: gro.karsten.skarholt@air.no

Rehabiliteringssenteret Air AS
Jon Hovda
E-post: jon.hovda@air.no

Skogli helse- og rehabiliteringssenter
Anders Orpana
Telefon: 61 24 92 17
E-post: anders.orpana@skogli.no

Stiftelsen Hernes Institutt
Svein Salen
Epost: svein@hernesinstitutt.no

Stiftelsen Kirkens sosialtjeneste
Ingeborg Fjeldstad
Telefon: 91 10 72 72
E-post: i.f.eriksen@s-ks.no

St. Olavs Hospital HF
Øyvind Røset
Mobil: 907 77 719
E-post: oyvind.roset@stolav.no

Studentskipnaden i Oslo og Akerhus (ombud for SiO Helse)
Trude Kolle Martini

Sunnaas Sykehus HF
Aleksander Hausmann (Heidi Thorstensen er ombud for forskning og kvalitetsstudier, Aleksander Hausmann for resten av virksomheten)
Telefon: 99 51 47 97
E-post: aleksander.hausmann@sunnaas.no

Sykehusapotek Nord HF
Stian Eilertsen
Mobil: 91 58 85 54
E-post: stian.eilertsen@sykehusapotek-nord.no

Sykehuset i Vestfold HF
Thor-Anders Pedersen
Telefon: 95 28 41 19
E-post: thorpe@siv.no

Sykehuset Innlandet HF
Håkon Iversøn
E-post: hakon.iverson@sykehuset-innlandet.no

Sykehuset Telemark HF
Espen Thunold (Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) er ombud for forskning og kvalitetsstudier, Espen Thunold for resten av virksomheten)
Telefon: 35 00 38 85 / 918 63 638
E-post: espen.thunold@sthf.no

Unicare Fram
Elisabeth T. Gundersen
Telefon: 41 67 75 92
E-post: elisabeth.gundersen@framhelse.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Per Bruvold (ombud for alt unntatt forskning, det er det Kristin Andersen som er ombud for)
Telefon: 77 75 58 55
Mobil: 975 39 771
E-post: per.bruvold@unn.no

Vertikal Helseassistanse AS
Anne Ording Haug
Telefon: 22 94 11 73
e-post: anneordinghaug@yahoo.no

Vestre Viken HF
Henriette Henriksen
Mobil: 417 64 786
E-post: henriette.henriksen@vestreviken.no

Inkasso

 

Alektum Inkasso AS
Sven Karsten Fles
Telefon: 33 74 45 34
E-post: sven@alektum.no

Colligens Norge AS
Malene Kårli
Telefon: 47 45 19 62
E-post: malene.karli@colligent.no

Conecto AS
Ann-Christin Stenheim
Telefon: 67 15 79 07
E-post: steann@conecto.no

Euler Hermes Norge
Lina Hellenes
Telefon: 23 25 60 16
E-post: lina.hellenes@eulerhermes.com

Euler Hermes Service
Lina Hellenes
Telefon: 23 25 60 16
E-post: lina.hellenes@eulerhermes.com

Hammersborg Inkasso
Nina Haraton
Telefon: 23 25 61 62
E-post: nina.haraton@hammersborg.no

Inkassosenteret AS
Simen Veierland
Telefon: 32 75 50 00 (sentralbord)
E-post: simen.veierland@inkassosenteret.no

Inkassotjenester AS
Vanja Therese Rustad
Telefon: 22 51 60 00
E-post: vtr@inkassotjenester

Intrum Justitia AS
Jon Anders Lundquist
Telefon: 23 17 11 03 / 98 65 95 85
E-post: jonanders.lundquist@intrum.com

Kredinor
Linn Kvitting Hagesæter
Telefon: 55 57 33 05
E-post: linn.hagesaether@kredinor.no

KredittGjenvinning AS

Toya Røsholt
Telefon: 22 40 33 30
E-post: toya@kgas.no

Lindorff Group AB
Jan Frode Lervik
Telefon : 55 57 54 94
E-post: jan-frode.lervik@lindorff.com

Orkla Credit AS
Nina Flytør
Telefon: 72 49 90 70
E-post: nina.flytor@orklacredit.no

PRA Group Norge AS
Ole-Petter Clausen
Telefon: 24 10 31 00
E-post: ole.petter.clausen@pragroup.no

SPN Services AS
Erik Sekkelsten
Telefon: 33 42 85 00
E-post: sekkelsten@spn.no

Transcom Collection AS
Renate Johnsen
Telefon: 69 50 48 00
E-post: rj@transcomcollection.no

Visma Collectors AS
Espen Rustad
Telefon: 73 20 60 19
E-post: espen.rustad@visma.no

Kommune/fylkeskommune

 

Alstahaug kommune
Linda Lovise Jakobsen
Telefon: 75 07 50 00
E-post: linda.jakobsen@alstadhaug.kommune.no

Andøy kommune

Erlend Johansen
Telefon: 41 57 73 73
E-post: erlend@digidok.no

Asker kommune
Ole Henrik Brevik Førland
Telefon: 66 90 91 83
E-post: oforland@asker.kommune.no

Ballangen kommune
Alf Leinan (It-Con A/S)
Telefon: 901 000 80
E-post: aleinan@online.no

Bamble kommune
Anne Marie Eliassen
Telefon: 35 96 52 30
E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Bergen kommune
Gøran F. Breivik
Telefon: 55 56 96 96
E-post: personvernombud@bergen.kommune.no

Birkenes kommune
Steinar Nørstebø
Telefon: 90 64 80 88
E-post: steinar.norstebo@birkenes.kommune.no

Bodø kommune
Hans Bernhard Dahl
Telefon: 75 59 35 69
E-post: hans.b.dahl@bodo.kommune.no

Bærum kommune

Bø kommune
Erlend Johansen
Telefon: 41 57 73 73
E-post: erlend@digidok.no

Eidsvoll kommune
Frank Juven
Telefon: 66 10 70 04
Mobil: 400 33 445
E-post: frank.juven@eidsvoll.kommune.no

Flekkefjord kommune
Else Tove Birkeland
Telefon: 38 32 80 46
E-post: etb@flekkefjord.kommune.no

Fredrikstad kommune
Helena Leknes-Kilmork
Telefon: 69 30 65 25
E-post: hlki@fredrikstad.kommune.no

Gildeskål kommune
Joar Norli
E-post: norjoa@gildeskal.kommune.no

Gjerdrum kommune
Løkken, Frøydis Rolid

Gjøvik kommune
Bjørnar Lilleby
Mobil: 92 88 91 95
E-post: bjornar.lilleby@gjovik.kommune.no

Grane kommune

Erlend Johansen
Telefon: 41 57 73 73
E-post: erlend@digidok.no

Hadsel kommune
Erlend Johansen
Telefon: 41 57 73 73
E-post: erlend@digidok.no

Hamarøy kommune
Alf Leinan (It-Con A/S)
Telefon: 901 000 80
E-post: aleinan@online.no

Harstad kommune
Birgitte Hangeland
Telefon: 77 02 60 24
E-post: birgitte.hangeland@harstad.kommune.no

Hattfjelldal kommune
Alf Leinan (It-Con A/S)
Telefon: 901 000 80
E-post: aleinan@online.no

Hemnes kommune
Alf Leinan (It-Con A/S)
Telefon: 901 000 80
E-post: aleinan@online.no

Herøy kommune
Linda Lovise Jakobsen
Telefon: 75 07 50 53
E-post: linda.jakobsen@alstadhaug.kommune.no

Hobøl kommune
Inger Mellem
Telefon: 69 92 44 00
E-post: post@hobol.kommune.no

Hordaland fylkeskommune
Sigrid Helene Aardal
Telefon: 55 23 91 27
E-post: sigrid.aardal@hfk.no

Hvaler kommune
Anders Bekkevold
Telefon: 95 27 69 76
E-post: andb@hvaler.kommune.no

Interkommunale IKT-tenester i Nordhordaland
Lars Erling Aarland
Telefon: 41 45 00 43
E-post: itlaaa@iktnh.no

Klæbu kommune
Mari-Ann Hoeggen
Telefon: 72 83 35 00
E-post: mari-ann.hoeggen@klabu.kommune.no

Larvik kommune
Marit Johansen
Telefon: 90 64 91 59
E-post: marit.johansen@larvik.kommune.no

Leirfjord kommune
Linda Lovise Jakobsen
Telefon: 75 07 50 53
E-post: linda.jakobsen@alstadhaug.kommune.no

Lenvik kommune
Erlend Johansen
Telefon: 41 57 73 73
E-post: erlend@digidok.no

Levanger kommune
Eva Kristin Lian
Telefon: 74 05 27 23 
E-post: eva.kristin.lian@innherred-samkommune.no

Lurøy kommune
Alf Leinan (It-Con A/S)
Telefon: 901 000 80
E-post: aleinan@online.no

Luster kommune
Anita Bjørk Ruud
Telefon: 57 68 55 96
E-post: anita.bjork.ruud@luster.kommune.no

Lørenskog kommune
Anett Fossum
Telefon: 67 93 40 00
E-post: afs@lorenskog.kommune.no

Melhus kommune
Anita Engan
Telefon: 75 82 80 56
E-post: anita.engan@melhus.kommune.no

Moss kommune
Terje Jensen
Telefon: 69 24 80 29
Mobil: 951 74 682
E-post: terje.jensen@moss.kommune.no

Narvik kommune
Erlend Johansen
Telefon: 41 57 73 73
E-post: erlend@digidok.no

Nordre Land kommune
Merethe LienTøftum
Telefon: 61 11 60 00
E-post: merethe.l.toeftum@nordre-land.kommune.no

Osterøy kommune
Lars Erling Aarland
Telefon: 41 45 00 43
E-post: itlaaa@iktnh.no

Rakkestad kommune
May-Britt Lunde Nordli
Telefon: 69 22 55 00 / 920 63 235
E-post: may-britt.nordli@rakkestad.kommune.no

Rana kommune
Gislaug Øygarden
Telefon: 93 45 07 91
E-post: gislaug.oygarden@rana.kommune.no

Randaberg kommune
Jan-Kåre Ruud
Telefon: 51 41 41 00
Mobil: 911 53 783
E-post: jkr@randaberg.kommune.no

Ringerike kommune
Arne Ihle Skuterud
Mobil: 909 99 833
E-post: arne.skuterud@ringerike.kommune.no

Risør kommune
Ståle E. Sjaavaag
Telefon: 945 00 042
E-post: staale.sjaavaag@risor.kommune.no 

Roan kommune
Nils Richard Hassel 
Mobil: 917 01 151
E-post: hassel-consulting@hassels.no 

Rødøy kommune
Slava Korneev

Røyken kommune
Astrid Trøstheim
Telefon: 93 04 57 78
E-post: astrid.trostheim@royken.kommune.no 

Sandnes kommune
Sigrun Homleid
E-post: sigrun.homleid@sandnes.kommune.no

Sarpsborg kommune
Knut J. Eggen
Telefon: 69 10 80 00/924 19 408
E-post: knut.eggen@sarpsborg.com

Siljan kommune
Anne Lise Olsen
Telefon: 35 94 25 00 (sentralbord)
E-post: alo@siljan.kommune.no

Ski kommune
Tor D. Gustafsson
Telefon: 64 87 87 00
E-post: tor.gustafsson@ski.kommune.no

Sogndal kommune
Maj Britt Solberg
Telefon 57 62 96 08
E-post: maj.britt.solberg@sogndal.kommune.no

Spydeberg kommune
Ronny Olsen
Telefon: 69 83 35 64 
E-post: ronny.olsen@spydeberg.kommune.no 

Steigen kommune
Alf Leinan (It-Con A/S)
Telefon: 901 000 80
E-post: aleinan@online.no

Stranda kommune
Evelyn Omenås
Telefon: 46 41 10 06
E-post: evelyn.omenas@stranda.kommune.no

Svelvik kommune
Tone Lystad Olsen

Søgne kommune
Mona Danielsen
Telefon: 38 05 55 55
E-post: mona.danielsen@sogne.kommune.no

Søndre Land kommune
Jan Erik Østvang (SecCon)
Mobil: 901 50 256
E-post: janerik@gkp.no

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Lars Jølle
Telefon: 95 10 19 88
E-post: lars.jolle@stfk.no

Sørum kommune
Kristina Sandbu Netland
Telefon: 63 86 99 10
E-post: kristina.netland@sorum.kommune.no

Træna kommune
Erlend Johansen
Telefon: 41 57 73 73
E-post: erlend@digidok.no

Tysfjord kommune
Erlend Johansen
Telefon: 41 57 73 73
E-post: erlend@digidok.no

Tysvær kommune
Kenneth Knutsen
Telefon: 93 40 87 40
E-post: kenneth.knutsen(@)tysver.kommune.no

Vadsø kommune
Arne Lindbach
Telefon: 78 94 23 00
E-post: arne.lindbach@vadso.kommune.no

Vefsn kommune
Asle H. Tveiti
Telefon arbeid: 75 10 11 25
Mobil: 913 64 715
E-post: asle.tveiti@vefsn.kommune.no

Verdal kommune
Eva Kristin Lian
Telefon: 74 05 27 23 
E-post: eva.kristin.lian@innherred-samkommune.no

Vestfold fylkeskommune
Hallgeir Henriksen
Telefon: 41 56 18 58
Epost: hallgeirh@vfk.no

Vestre Toten kommune
Piet Ingmar Ark
Telefon: 99 15 97 01
E-post: piet-ingmar.ark@vestre-toten.kommune.no

Vestvågøy kommune
Alf Leinan (It-Con A/S)
Telefon: 901 000 80
E-post: aleinan@online.no

Vinje kommune
Eva Vistad
Telefon: 91 99 85 05
E-post: eva.vistad@vinje.kommune.no

Ås kommune
Lill Gustavsen Lokna
Telefon: 64 96 20 62
E-post: lillgustavsen.lokna@as.kommune.no

Åfjord kommune
Monica Kataja
Telefon: 72 53 23 00
E-post: monica.kataja@afjord.kommune.no

Telekommunikasjon

Alcatel-Lucent
Ellen Karine Hektoen
Telefon: 970 88 641
E-post: ellen-karine.hektoen@alcatel-lucent.com

Huawei Technologies Norway AS
Roar Skålvik
Telefon: 41 91 55 91
E-post: roar.skalvik@huawei.no

NextGenTel AS
Cecilie Moe Garmannslund
Telefon: 55 52 79 00
E-post: personvernombudet@nextgentel.com

Runbox Solutions AS
Åge Borg-Andersen
E-post: aageba@runbox.com

Samsung Electronics Nordic AB
Lisa Revheim
Mobil: 90 93 98 27
E-post: l.revheim@samsung.com

Telenor Norge AS
(Herunder Talkmore, djuice, Dipper, Canal Digital, Telenor Objects og Datametrix)
Anders Holt
Telefon: 479 01 919
E-post: anders.holt@telenor.com

Telenor ASA
(Herunder Telenor Eiendom Holding AS, Telenor Broadcast Holding AS, Telenior forsikring AS, Telenor Global Shared Services AS, Telenor Global Services AS)
Nicholai Pfeiffer
Telefon: 414 12 168
Epost: nicholai.pfeiffer@telenor.com

Trigcom AS
Advokat Alf Marcus Wiegaard
Mobil: 974 74 747
E-post: wiegaard@wiegaard.no 

Utdanning


AOF Midt Norge

Knut Ring
Telefon: 906 49 130
E-post: knut.ring@aof.no 

Glemmen videregående skole
Espen Gresvik Schei
Telefon: 69 95 56 19
E-post: espsch@ostfold-f.kommune.no

Handelshøyskolen BI
Lene Haugen (ombud for de ansatte)
Telefon: 46 41 03 93
E-post: lene.haugen@bi.no

Terje Johansen (ombud for studentene)
Telefon: 46 41 03 10
E-post: terje.johansen@bi.no

Høgskolen i Oslo og Akershus
Ingrid S. Jacobsen (administrativt ombud, NSD er for forskning)
Telefon: 67 23 55 34 / 99 30 23 16
E-post: ingrid.jacobsen@hioa.no

Joblearn AS
Thor Bjarne Stadshaug
Telefon: 23 89 72 50
E-post: post@joblearn.no

Kompetanse Norge
Lana Vågenes
Telefon: 23 38 13 15
E-post: lana.j.vagenes@kompetansenorge.no

Norges Toppidrettsgymnas, avdeling Bærum
Olav Åse
Telefon: 67 10 15 60

Thor Heyerdahl Videregående skole
Ole M. Halvorsen
Telefon: 33 12 31 25
E-post: oleh@vfk.no

Universitetet i Oslo
Morten Opsal
Telefon: 22 85 63 14
E-post: personvernombud@uio.no

Wang AS
Roar Lien
Telefon: 22 12 97 00
E-post: roar@wang.no 

Andre virksomheter

 

A26 Gruppen AS
Wenche Iren Warberg
Telefon: 40 85 76 95
E-post: wenche.warberg@a26.no

ABBVIE AS
Ann Charlotte Ekberg
E-post: anncharlotte.ekberg@abbvie.com

AB Sciex AS
Derek Stone
Telefon: +44 1344 392384
E-post: dpo@danaher.com

Accurate Care AS
Andre Hagen Svendssen
E-post: andre@acare.no 

Adell Group AS
Tone Nathalie Vangdal
Telefon: 52 73 10 30 / 900 61 149
E-post: tv@adell.no

Advokatfirma Storeng, Beck & Due Lund
Wenche-Line Bakke 

Aftenposten AS
Carl Jacob Rustad
E-post: carl.jacob.rustad@schibsted.no

Agder Energi AS
Dino Wachendorf
Telefon: 90238000 
E-post: dino.wachendorf@ae.no

Agenda Kaupang
Vibeke Solheim

Aker Solutions Holding AS
Gry-Hege Braathen

AKOFS Offshore Operations AS
Tove Muravez
E-post: eva.muravez@akofsoffshore

Aller Media AS
Lene Hordvik 
Telefon: 95 97 67 47
E-post: lene@dagbladet.no 

Amplify Data Science AS
Jens Fredrik B. Skogstrøm
E-post: jens@amplify.no

Aon Norway AS
Advokat Alf Marcus Wiegaard 
Mobil: 974 74 747 
E-post: wiegaard@wiegaard.no

Applied Petroleum Technology AS
Geir Hansen
Telefon: 63 80 61 37
E-post: gh@aptec.no

AS Haugaland Industri
Nils Foss
Telefon: 45 00 74 44
E-post: nf@haugaland-industri.no

AtB AS
Bjørn Henrik Aune Hellandsjø
Telefon: 73 86 60 00
E-post: bjorn.hellandsjo@atb.no

Avinor
Mari Wiker
Telefon: 95 10 93 72
E-post: mari.wiker@avinor.no 

Banda Holding AS
Maria N. Omland

Basis Consulting AS
Jan Hugo Andresen

BDO AS (Integrety Services)
Arnt Olav Aardal
Telefon: 23 11 91 00
E-post: arnt.olav.aardal@bdo.no

Bergens Tidende AS
Carl Jacob Rustad
E-post: carl.jacob.rustad@schibsted.no

Bisnode Norge AS
Therese Fevang
Telefon: 95 29 57 44
E-post: therese.fevang@bisnode.no

Biogen Norway AS
Harald Gråbøl-Undersrud
Telefon: 400 34 643
E-post: harald.undersrud@biogen.com

Blue Coat Norway AS
Sebastian Kraska 

BMC Software AS
Tarja Räsänen
Telefon: +358 9 540 67 111
E-post: tarja_rasanen@bmc.com

BMW Norge AS
Mattias Blom
Telefon: + 46 84 70 13 28
E-post: matthias.blom@bmw.se

Brakar - Buskerud Kollektivtrafikk AS
Christian Kolstad
Telefon: 45 67 62 72
E-post: christian.kolstad@brakar.no 

BundeGruppen AS
Petter Sponberg
E-post: petter.sponberg@bundegruppen.no 

Buypass AS
Ole Kristian Målbakken
Telefon: 91 86 43 34
E-post: ole.malbakken@buypass.no

BW Gas AS
Francesca McClafferty L'Orange
Telefon: 67211735
E-post: francesca.lorange@bwmaritime.com

Cardif Pinnacle Försäkring AB
Eva Lindgren
Mobil: +46 (0) 702 72 82 00
E-post: eva.lindgren@cardif.com

Circel K
Walter Salicath
Mobil: 920 38 850
E-post: wasa@circlekeurope.com

Cleaves Securities AS
Vidar Edell
Telefon: 21 04 00 66 / 95 96 04 85
Epost: ve@cleaves.no

Color Line AS 
Siri Skollerud-Blegen
Telefon: 97 95 70 66
E-post: siri.skollerud.blegen@colorline.no 

Compendia
Sonja Hagevik
E-post: sonja.hagevik@compendia.no

ContinYou AS
Arve Amadeus Pontifex Bryn
E-post: arve@continyou.no

CV Partner AS
Nicolai Rønneberg Nielsen
Telefon: 418 12 284 
E-post: nicolai@cvpartner.no

Dagbladet
Lene Hordvik 
Telefon: 95 97 67 47
E-post: lene@dagbladet.no

Devoteam daVinci AS
Tor Kristian Hånde
Mobil: 928 32 870
E-post: tor.kristian.hande@devoteam.com

DNV GL Group AS
Ingvild Risvik Mauritz
Telefon: 91 81 81 62
E-post:ingvild.risvik.mauritz@dnvgl.com 

Dynamic AS
Are Håvard Vestrum
E-post: are@dynamic.as

Enova SF
Kjersti Kaasbøll
E-post: kjersti.kaasboll@enova.no

Entur AS
Olav Holst Skrede
Telefon: 95 82 93 65
E-post: olav.holst.skrede@entur.org

Ernst & Young Advokatfirma AS
Sven Skinnemoen
Telefon: 90 47 04 42
E-post: sven.skinnemoen@no.ey.com

Esco-Graphics Kongsberg AS
Derek Stone
Telefon: +44 1344 392384
E-post: dpo@danaher.com

Finn.no AS
Lars Erik Ribe Anderssen

Fluke Norge AS
Derek Stone
Telefon: +44 1344 392384
E-post: dpo@danaher.com

Flytoget
Åge Pedersen
Telefon: 970 29 721
E-post: age.pedersen@flytoget.no

Forbrukerklageutvalget
Thea Åhsbom Kristiansen
Telefon: 47 48 49 35
E-post: thea@forbrukertvistutvalget.no

Forbrukerrådet
Anne Sofie Faye-Lund
Telefon: 23 40 05 09 / 926 54 005
E-post: anne.faye-lund@forbrukerradet.no 

Forskerforbundet
Inger Marie Højfeldt
Telefon: 21 02 34 15
Mobil: 91 35 20 86
E-post: inger@forskerforbundet.no

Forso Norge NUF
Jan Morten Augeberg
E-post: jaugeberg@forsonordic.com

Fosdalen AS
Geir Wannebo
E-post: geir@fosdalen.no

Frelsesarmeen Norge
Vidar Solevåg
E-post: vs@frelsesarmeen.no 

Frontica Business Solutions AS
Linda Methlie

Fædrelandsvennen AS
Carl Jacob Rustad
E-post: carl.jacob.rustad@schibsted.no

Gac Norway AS
Salomea Maskhulia 

Gardermoen Fuelling services A/S
Arve Snildal
Telefon: 64 81 08 06
Mobil: 416 09 599
E-post: arve.snildal@gfs1.no

Gilbarco Autotank AS
Derek Stone
Telefon: +44 1344 392384
E-post: dpo@danaher.com

Habberstad
Rolf Haavik
Mobil: 907 33 760
E-post: rolf.haavik@habberstad.no

Hamos Forvaltning IKS
Per Jostein Blokkum
Mobil: 970 98 065
E-post: per.blokkum@hamos.no

Head 4 More AS
Stine Lundberg
Telefon: 45 43 35 49 
E-post: lundberg@head4more.com

Hedmark Revsjon IKS
Marit Hovda Asbjørnsen
Telefon: 62 43 58 04
E-post: marit.asbjornsen@hedmark-revisjon.no

Humana AS
Inkludert datterselskapene Løft AS, Tiltaksgruppen AS, Tiltaksgruppen for ungdom - Agder AS Våre hjem AS

Helge Moen
Telefon: 91 57 04 99
E-post: helge.moen@human-care.no

Hustadmarmor AS
Eva Marie Målsnes
Telefon: 71 26 77 39
E-post: evam.maalsnes@omya.com

iFokus AS
Anniken Johanssen Hvass
Telefon: 48 22 88 81
E-post: annikenj.hvass@ifokus.as

Intsok
Anders Venemyr 
Telefon: 90 20 77 55
E-post: av@compliancepartner.no 

Iper Direkte AS
Peter Offenberg
Telefon: 21 42 02 42
E-post: peter@iper.no

Joblearn AS
Anne Jahr Hegdahl
Telefon: 988 79 416
E-post: anne.jahr.hegdahl@joblearn.no

Kirkerådet
Ida Thorsrud

Kolumbus AS
Gunn Sissel Gravdal
Telefon: 51 92 52 58
E-post: gunn.sissel.gravdal@kolumbus.no

Kompetanseutvikling Grenland AS
Tone A. Engebretsen
Telefon: 920 88 746
E-post: tone.engebretsen@grep-as.no

Komplett Mobil AS
Irene Solberg

Komplett Services AS
Irene Solberg

KomRev NORD IKS
Margrete Mjølhus Kleiven
Telefon: 70 60 05 03
E-post: mmk@komrevnord.no

Krisesenteret i Trondheim
Hilde Rosenberg
Telefon: 73 52 34 20
E-post: hilde.rosenberg@trondheim.kommune.no

Kværner ASA med alle  underliggende datterbedrifter
Solrun Byfuglien Høglo

ManpowerGroup:
herunder Experis AS, Manpower AS og Manpower Solutions AS
June Molden
Telefon: 90 94 34 31
E-post: june.molden@manpowergroup.no

ManpowerGroup:
herunder Experis Staffing Services AS, Manpower Staffing Services AS og Manpower Norway Holdings AS

Tina Hem
Telefon: 41 41 43 48
E-post: tina.hem@manpowergroup.no

Mapei AS
Frode Ek Skarnes

Medior AS
Gitte Harrang
Mobil: 414 21 626
E-post: gh@meditor.no

Mercuri Urval AS
Maria Luisa Garrido Harnecker
Mobil: 975 59 004
E-post: maria.harnecker@mercuriurval.com

Mericon AS
Nils-Ragnar Myhra
Telefon: 91 62 52 73
E-post: nrm@mericon.no

Microsoft Norge AS
Kristine Hofer Næss

Mjøsanker AS
Pål Coon Andersen
Telefon: 62 53 56 00 / 41 60 84 14
E-post: pal.coon.andersen@mjosanker.no

Mnemonic AS
Adil Fawad Shaikh
Telefon: 95 15 24 59
E-post: adil@mnemonic.no

NHST Media Group
Petter Irgens Gustafson
Telefon: 92 60 65 45
E-post: petter.irgens.gustafson@nhst.no

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Beate Sire Dagslet
Telefon: 22 05 62 62
E-post: Beate.Sire.Dagslet@nito.no

Norges Rederiforbund
Karoline Böhler

Norsk Butikkdrift AS
Jenny Henden Wærum
E-post: jenny.warum@coop.no

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
Hans Wien

Norsk Kabinforening (NKF)
Marit Hansen
E-post: mh@kabin.no

Norsk Michelin Gummi AS
Jean-Jacques Zander
Telefon: +46 8 660 35 70 eller +46 708 745 576
E-post: jj.zander@se.michelin.com 

Norsk Publikumsutvikling
Gyrd Steen
Telefon: 90 16 77 71
E-post: gyrd@futurepresent.no

Norsk Tipping AS
Amund Mortensen 
Mobil: 93 26 23 65
E-post: amund.mortensen@norsk-tipping.no

Oculos AS
Aleksander Aas

Oslo katolske bispedømme
Mats Tande
Telefon: 23 21 95 00
E-post: mats.tande@katolsk.no

Oxford Research AS
Bjørn Brastad
Mobil: 982 81 899
E-post: bbr@oxford.no

Parate AS
Sverre Holm
Telefon: 46 79 81 20
E-post: sverre@parate.no 

Pasientskadenemnda
Karl Gunnar Ekblad
Telefon: 22 99 36 35
E-post: kgek@psn.no

Pegasus Kontroll AS 
Ernst Christensen
Telefon: 93 00 35 24
E-post:ernst@pagasus-kontroll.no

Pensjonstrygden for sjømenn
Hanne Willoch
Telefon: 92 65 80 04
E-post: hanne.willoch@pts.no

Personalpartner AS
Jørgen Lie
Telefon: 95 10 60 01
E-post: jorgen.lie@personalpartner.no

Petroleum Geo-Services (PGS)
Daphne Bjerke
Telefon: 95 18 42 35
E-post: daphne.bjerke@pgs.com 

PharmaCom
Magne Urke Krumsvik
Telefon: 938 78 446
E-post: urke.krumsvik@pharmacom.no

Podium AS
Pål Didriksen
Telefon: 47 37 50 47
E-post: pal.didriksen@podium.no

Pragma Sikkerhet AS
Arne Hyllestad
Telefon: 98 28 04 06
E-post: arne@pragmasikkerhet.no 

Produsentregisteret
Ole Karsten Kirste
Telefon: 22 05 47 34
E-post: okk@prodreg.no
Nettsted (åpnes i nytt vindu)

Pro-x Oslo AS
Sven E. Nerland
Mobil: 97 00 47 00
E-post: sven@pro-x.no

Prognosesenteret AS
Jørgen Brannstorph
Telefon: 24 11 58 80
E-post: personvern@prognosesenteret.no

PricewaterhouseCoopers AS
Tore Maaø
Telefon: 95 26 06 60

Robert Bosch AS
Kristoffer Olaussen
Telefon: 41 90 11 90
E-post: kristoffer.olaussen@no.bosch.com

Romerike Revisjon IKS
Ragnhild Grøndal Faller

Russell Reynolds Associates AS
Berit Bush

Ruter AS
Svend Erik Wandaas
Mobil: 464 09 315
E-post: svendew@ruter.no

Salsnes Filter AS
Derek Stone
Telefon: +44 1344 392384
E-post: dpo@danaher.com

Sapa AS
Susanne Knoph Bruun
Telefon: 97 17 65 97
E-post: susanne.knoph.bruun@sapagroup.com

Schibsted ASA 
Herunder Schibsted Forlag, 
Schibsted Norge ASSchibsted Payment AS, Schibsted Vekst AS og WiMP Norway AS
Ingvild Næss 

Stavanger Aftenblad AS
Carl Jacob Rustad
E-post: carl.jacob.rustad@schibsted.no

Sticos AS
Kai Runar Bang
Telefon: 07356
E-post: kai@sticos.no

Schibsted Norge Annonseproduksjon AS
Carl Jacob Rustad
E-post: carl.jacob.rustad@schibsted.no

Sopra Steria AS
Ingvill Tollman Fosse
Telefon: 94 15 12 13
E-post: ingvill.fosse@soprasteria.com

Sosialistisk Venstreparti
Eirik Randsborg Lie
Telefon: 45 42 96 77
E-post: eirik.randsborg.lie@sv.no

Stabenfeldt AS
Ivar Nordbø
Telefon: 51 84 54 00 (sentralbord)
E-post: ivar.nordboe@stabenfeldt.no

Startour Stjernereiser
André Braathen
Telefon: 91380970
E-post: andre.braathen@startour.no

Statoil ASA
Svein Midbøe
Telefon: 95 81 43 79
E-post: gm_dataprotection@statoil.com

Statoil Kapitalforvaltning ASA
Svein Midbøe
Telefon: 95 81 43 79
E-post: gm_dataprotection@statoil.com

Stiftelsen Evangeliesenter
Odd-Arvid Stykket
Telefon: 40 55 21 83
E-post: odd.arvid.stykket@ev-s.no

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen
Henning Aasheim
Telefon: 55 30 72 00
E-post: personvern@skkb.no

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo
Ronald Salazar
Telefon: 47 48 70 36
E-post: ronald.salazar@bymisjon.no

Stiftelsen Lovdata
Beate Kronen

Telemark kommunerevisjon IKS
Gerd Smedsrud Mikelborg
Telefon: 35 91 70 32
E-post: gerd.smedsrud.mikelborg@tekomrev.no

Tine SA
Herunder datterselskapene Diplom-IS, OsteCompagniet og Sunniva Drikker
Stig Werner
E-post: stig.werner@tine.no

TNS Gallup AS
Lars R. Krogenæs 

Trondheim Parkering KF
Vibeke Hagen
E-post: vibeke.hagen@trondheim.kommune.no

Verdens Gang AS
Anders Gulbrandsen
Telefon: 922 18 469
E-post: anders.gulbrandsen@vg.no

Ving AS
Sven Arne Strømsvåg
Telefon: 23 15 58 00
E-post: sas@ving.no

Vinmonopolet AS
Reza Pirouzfar
Telefon: 90 04 90 39
E-post: reza.pirouzfar@vinmonopolet.no

Vista Analyse
Haakon Vennemo

Volkswagen Møller Bilfinans AS
Ronnie Berger Hansen
Telefon: 24 03 32 59
E-post: compliance@vwfs.no 

Weatherford Laboratories Norge AS
Hege Juul Bruheim
Mobil: 99 28 75 27
E-post: hege.juul-bruheim@eu.weatherford.com

Weatherford Norge AS
Hege Juul Bruheim
Mobil: 99 28 75 27
E-post: hege.juul-bruheim@eu.weatherford.com

Til toppen