Juridiske rådgivere/seniorrådgivere

Vi har ledig en fast stilling og ett eller flere engasjementer til jurister som skal arbeide med personvernspørsmål innen ulike områder.

Fristen har nå gått ut.

Datatilsynet driver med tilsyn, saksbehandling, rådgivning og kommunikasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og politikk. Vi spiller en nøkkelrolle i utviklingen av personvernet i Norge, og vi har som ambisjon å sette dagsorden og være en viktig premissgiver i personverndebatten.

I mai 2018 gjennomføres den nye personvernforordningen i norsk rett. Datatilsynet får i den forbindelse flere nye oppgaver, og vi ser derfor etter jurister til én fast stilling, samt til ett eller flere engasjementer.

Om stillingene

I Datatilsynet får du spennende og varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over mange områder og sektorer. Du vil blant annet jobbe med saksbehandling, vurdering av prinsipielle juridiske spørsmål, tilsynsvirksomhet, utredninger, foredragsvirksomhet og annet veiledningsarbeid. En av de vi ansetter vil jobbe særlig med bindende virksomhetsregler («binding corporate rules»).

Vi ser på mangfold som en styrke for arbeidet vårt. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

Kvalifikasjoner

Du som søker må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Erfaring fra arbeid med spørsmål om personvern vil bli tillagt vekt. Kjennskap til EU- og EØS-retten er en fordel. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Du bør være analytisk og ha stor gjennomføringsevne. Egenskaper som selvstendighet, initiativ og samarbeidsevne blir vektlagt.

Vi tilbyr

Vi har et hyggelig, tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø, og vi er sikre på at du vil lære mye om personvern gjennom å arbeide sammen med våre svært kompetente kolleger.

Lønnsplassering kr. 419 100 - 605 800 (lønnstrinn 48-69 i Statens lønnsregulativ). For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønnsplassering vurderes. Vi tilbyr gode pensjons‑, forsikrings- og låneordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Jørgen Skorstad på telefon 22 39 69 24 eller 957 62 185.

Søknad med CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes innen 20. oktober 2017 til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo, eller til . Merk søknaden med ‟Søknad på stilling som jurist”.

Vi gjør oppmerksom på at offentlig søkerliste vil bli gjort tilgjengelig for alle som spør om innsyn.

Det vil ikke vil bli gitt individuell tilbakemelding på status i søknadsprosessen, men det vil bli lagt ut informasjon om status på en egen side.