Hopp til hovedinnhold

Frokostseminar: Personvern - tilstand og trender 2015

28. januar feiret vi den internasjonale personverndagen. Vi markerte dagen med et frokostseminar med hovedtemaene barns personvern, tingenes internett og hva Snowden-saken har betydd.

I likhet med tidligere år samarbeidet vi med Teknologirådet om dagen.

Viktige temaer var:

  • Hvilke følger fikk Snowden-avsløringene?

Snowden-saken danner bakteppet for det vi mener er en ny dynamikk i personvernarbeidet  i år. Blant annet har EU har markert seg gjennom dommene mot Datalagringsdirektivet og den såkalte Google-dommen.

  • Barn og unges personvern er under press fra mange kanter.

Digitaliseringen av skolen gjør at det samles inn stadig flere opplysninger om barna våre. Disse opplysningene er interessante ikke bare for skolen, men også for kommersielle aktører. Det stiller krav til skoleeiere, som må være bevisst det ansvaret de har for opplysninger. De må vite at de ved bruk av gratisverktøy som oftest betaler med barnas opplysninger, og de må bli gode bestillere som stiller krav til utviklere. 

  • Mange foreldre synes i stor grad det er OK å snoke i barnas personlige kommunikasjon på internett.

49 prosent av de spurte i vår spørreundersøkelse synes det er helt eller ganske akseptabelt å sjekke de digitale profilene til barn under 12 år. Det synes vi er et alarmerende høyt tall.

  • Tingenes internett: Dingsene blir smartere og smartere.

Vi ser også på det økende antallet sensorer som vi tar med inn i hjemmene våre for å digitalisere små og store gjøremål. De er praktiske hjelpemidler i hverdagen, men samler også inn store mengder informasjon om deg og din familie. Men hvordan får vi gitt vårt samtykke til at tingene samler data om oss?

Opptak av seminaret

Til toppen