Hvordan klage til Datatilsynet?

Personvernregelverket skal verne enkeltpersoner mot at personopplysninger blir behandlet på en måte som krenker deres personvern.

Datatilsynets jobb er å kontrollere at regelverket blir fulgt.
Les mer om våre oppgaver

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på personvernregelverket, kan du klage formelt ved å sende en skriftlig henvendelse til vår postadresse:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

(Vi jobber for tiden med et elektronisk klageskjema der opplysninger som sendes inn vil være tilstrekkelig sikret.)

Les neste punkt nøye før du eventuelt sender inn klage.

Før du klager til Datatilsynet

For å sikre en effektiv saksbehandling, må du kontakte virksomheten før du klager til oss. Ofte vil saken kunne løse seg allerede da. Vi krever at du legger ved relevant korrespondanse med virksomheten og eventuell annen dokumentasjon. Vi stiller krav til en konkret beskrivelse om hva bruddet går ut på.

Få med følgende i klagen:

  • Hvem du klager på – navn på virksomhet
  • Dokumentasjon på korrespondanse med virksomheten
  • Beskrivelse av hendelsen
  • Hva du mener er ulovlig og hva du vil ha rettet opp
  • Dine kontaktopplysninger (kun navn, telefon og postadresse)

Flere virksomheter er dessuten pålagt å ha et personvernombud som fungerer som kontaktperson for spørsmål om behandling av personopplysninger og de rettighetene du har etter personopplysningsregelverket. Undersøk derfor om virksomheten har et personvernombud eller andre kontaktpunkter, og kontakt dem for bistand før du eventuelt klager til oss. Se vår oversikt over alle registrerte personvernombud

Merk

Datatilsynet er underlagt forvaltningsloven og offentlighetsloven i vår saksbehandling. 

Datatilsynet har for tiden stor arbeidsmengde. Du må regne med en saksbehandlingstid på minst tre til seks måneder, men det kan også ta lenger tid.

For informasjon om saken din kan du ta kontakt med arkivet vårt på telefon 22 39 69 00 eller .

19