Følg oss

Barn, unge og digital dømmekraft

Er du lærer, eller jobber du med barn og unge på annen måte? Du bestemmer er et undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft for de mellom 9 og 18. Der er det mye nyttig stoff for både unge og voksne.

Dubestemmer.no - tekstbasert logo