Hopp til hovedinnhold

Tips noen om denne nettsiden


Laster
* Du må skrive inn 2 gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod en uventet feil. Vennligst forsøk på nytt senere
Lukk

Datalagringskonsesjon i rute

Datatilsynet tilbakeviser hentydningen fra Arbeiderpartiets Jan Bøhler om at forsinkelsen med innføring av Datalagringsdirektivet skyldes at tilsynet trenerer prosessen. Kritikken stod på trykk i VG 29.3.2012.

 - Beskyldningene er så langt fra sannheten som det går an å komme. Før innføring av direktivet ble vedtatt i norsk lovgivning, advarte vi mot personvernkonsekvensene. Vårt standpunkt i saken er uendret. Samtidig har vi fra den dagen direktivet ble vedtatt innført i Norge, jobbet for at vi så raskt som mulig skal få på plass det som vi har ansvar for, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet skal etablere en konsesjon for behandling av personopplysninger slik at dette skjer på en sikker måte. Konsesjonen har vært på høring blant berørte parter og vil være klar i løpet av få uker.

- Konsesjonene skal ivareta behovene for sikker lagring, herunder krav til kryptering. Samtidig som sikkerheten skal ivaretas er vi også opptatt av at de aktuelle trafikkdataene skal kunne utleveres til politiet raskt og sikkert når de faktisk har grunnlag for å hente ut disse. Noe annet ville vært meningsløst. Når vi nå snart er klar med konsesjonen, ligger vi tidsmessig best an i forberedelsene, sier Thon.

Flere departementer og direktorater har oppgaver med innføring av Datalagringsdirektivet. Post- og teletilsynets forskrift har høringsfrist 10. april og Samferdselsdepartementets frist for tilbakemelding på modell for kostnadsfordelingen er 19. april. Et lovforslag om kostnadsfordeling skal deretter på høring. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet skal for sin del også gjennomføre en høringsprosess når det gjelder en forskrift  som gir hjemmel for konsesjonen som Datatilsynet nå er i ferd med å ferdigstille.

Til toppen