Hopp til hovedinnhold

Nyheter

1 - 20 av 131
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste Neste 

Kommunesektoren må sette seg inn i nytt regelverk 19.04.2017

I mai 2018 får Norge nye personvernregler. Som storforbrukere av personopplysninger, får alle kommuner og fylkeskommuner flere og strengere plikter enn før med det nye regelverket. Dette må de ta inn over seg og begynne å forberede snarest.

Personvernet må ivaretas ved selvkjørende biler 10.03.2017

Både personvernkonsekvensene og de brede samfunnskonsekvensene av algoritmebaserte avgjørelser i trafikken må utredes grundig.

Passloven må være tydelig om bruk av ansiktsfoto 01.03.2017

Det må komme tydeligere fram at lagring av ansiktsfoto i passregisteret skal kunne benyttes til automatiserte søk. Dette innebærer at ansiktsbildene blir tatt i bruk på en helt ny måte.

EU-kommisjonen har landet forslag til nye kommunikasjonsvernregler 28.02.2017

EU-kommisjonen har vedtatt et utkast til en forordning for personvern og elektronisk kommunikasjon (ePrivacy Regulation). Målet er å styrke tillit og sikkerhet i EUs digitale indre marked som Norge har tilgang til gjennom EØS-avtalen.

Når får vi vite mer om de nye personvernreglene fra EU? 22.02.2017

EUs ekspertgruppe for personvern (Artikkel 29-gruppen) har lagt frem sin arbeidsplan for 2017. Deres veiledere er nyttig for alle som må forholde seg til personvernregelverket.

Når får vi vite mer om de nye personvernreglene fra EU? 15.02.2017

EUs ekspertgruppe for personvern (Artikkel 29-gruppen) har lagt frem sin arbeidsplan for 2017. Deres veiledere er nyttig for alle som må forholde seg til personvernregelverket.

Hvor mye overvåking er det lov å gjøre på en arbeidsplass, og hvor mye må man tåle? 02.02.2017

Sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet har vi laget en veileder om kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

Personverndagen 2017: Persontilpassing og kunstig intelligens 30.01.2017

Et stort flertall av nordmenn vil ikke ha banktjenester utført av Facebook og Google, som blir en mulighet når EU nå liberaliserer bank- og forsikringsbransjen. Det er ett av funnene i vår undersøkelse i anledning personverndagen 30. januar.

Klart nei til digitalt grenseforsvar 19.01.2017

Konklusjonen i Datatilsynets høringsuttalelse er at innsamlingen av informasjon, og overvåkingen av nordmenns kommunikasjon som Lysne II-utvalget legger opp til, blir så omfattende at forslaget ikke kan gjennomføres.

Veiledning fra EUs personverneksperter 17.01.2017

EUs rådgivende organ i personvernspørsmål, Artikkel 29-gruppen, har vedtatt uttalelser om flere av de nye reglene som gjelder fra mai 2018. 

Barns rett til personvern - frokostseminar om bilder av barn på nett 22.12.2016

Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen inviterer til frokostseminar om bilder av barn på nett, tirsdag 7. februar. På seminaret vil vi problematisere bildedeling av barn, samt lansere filmer og nytt veiledningsmateriell.

Personopplysningsforskriften endres fra 1. januar 2017 19.12.2016

Hva betyr det for deg som er behandlingsansvarlig når personopplysningslovens forskrifter endres ved nyttår?

Datatilsynet klager inn smarte leker til amerikanske myndigheter 19.12.2016

Forbrukerrådet har sendt en henvendelse til Datatilsynet om smarte leker som videreformidler barnas tale når de snakker med lekene.

Dronekunstverk i Datatilsynets lokaler 07.12.2016

Kunstner Anders Eiebakke har laget en måkeliknende drone til Datatilsynets lokaler. Kunstinstallasjonen setter spørsmålet om overvåking og fremtidsvisjoner på spissen.

Datatilsynet har fått ny avdelingsdirektør 06.12.2016

Den 1. desember tiltrådte Jørgen Skorstad stillingen som avdelingsdirektør i Datatilsynet. Han skal ha overordnet ansvar for det juridiske arbeidet.

Datatilsynet gir gebyr til firma som har kredittvurdert uten lov 30.11.2016

Ikas, nå Axactor Norway AS, har fått et overtredelsesgebyr på 250 000 kroner for å ha drevet med kredittvurdering uten at firmaet har hatt konsesjon.

Varsler gebyr til politiske partier 25.11.2016

De to politiske partiene Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) er varslet om overtredelsesgebyr for dårlig informasjonssikkerhet, en mangel som medførte at uvedkommende fikk tilgang til medlemsopplysninger.

Nettbutikker og nettjenester kan ikke sitte på fødselsnummer 14.11.2016

Datatilsynet pålegger Skattelisten.info å slette fødselsnumrene som tjenesten har samlet inn. Den mye omtalte tjenesten har lagret fødselsnummer i strid med loven.

Det bør bli tryggere å kaste gamle mobiler 03.11.2016

Datatilsynet vil endre avfallsforskriften for å forhindre at personopplysninger kommer på avveier når gamle mobiler leveres til gjenvinning.

Dynamiske IP-adresser skal regnes som personopplysninger 27.10.2016

EU-domstolen har avgjort at dynamiske IP-adresser i gitte tilfeller skal regnes som personopplysninger.

1 - 20 av 131
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste Neste 
Til toppen